Tag Archives: ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ್ಯ ದಿನ

ಹ್ವಾಯ್…ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲಾ ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು…

14 Aug

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಹ್ವಾಯ್…ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲಾ ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು…..
ಈ ಸಲ 66ನೆಯ ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ್ಯ ದಿನ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲಾ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಬಾರ್ಕೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲಿಯ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಬಾವುಟ ಹಾರಿಸಿ ಸಿಹಿತಿ೦ಡಿ ಹ೦ಚತ್ರ್ ಕಾಣಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ್ ಶಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಡಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ್ ಸಣ್ಣ್ ನಾಟಕ ಕೂಡ ಇರತ್ತೆ. ನಮ್ಮ್ ಸಿ೦ಹಾಸನ ಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಾವುಟ ಹಾರ್ಸು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತಿತ್ತ್. ಇಗ್ಲೂ ಇಪ್ಪುಕು ಸಾಕ್ ಅನ್ಸತ್ತೆ.

ನಮ್ಮ್ ದೇಶದ್ದ್ ಸುರುವಿನ್ ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಕೆಲವ್ ಹಳೆ ಫೋಟೊಗಳು ಕಾಣ್ಕಾರೆ ಕೆಳ್ಗಿನ್ ಲಿ೦ಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ್ಯ ದಿನದ (1947) ಕೆಲವ್ ಹಳೆ ಫೋಟೊಗಳು

ಚಿತ್ರ: ಅ೦ತರ್ಜಾಲ

ಚಿತ್ರ: ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಕೆಲವ್ ಹಳೆ ಫೋಟೊಗಳು

14 Aug

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ನಮ್ಮ್ ದೇಶದ್ದ್ ಸುರುವಿನ್ ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ್ಯ ದಿನದ (1947) ಕೆಲವ್ ಹಳೆ ಫೋಟೊಗಳು ಕೆಳ್ಗೆ ಇತ್ತ್. ಒ೦ದ್ಸಲ ಕಣ್ಣ್ ಹೊಳ್ಸಿ ಕಾಣಿ ಆಯ್ತಾ. ಆ ದಿನ ಆಚರ್ಸುವತಿಗೆ ನಾವ್ ಹೆಚ್ಚಿನವ್ರ್ ಇನ್ನೂ ಹುಟ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಯಾ, ಅದ್ಕಾರು ಒ೦ದ್ಸಲ ಹ್ಯಾ೦ಗ್ ಇದ್ದಿತ್ ಅ೦ತ ಕಾಣಿ.

ಚಿತ್ರಗಳ ಸ೦ಗ್ರಹ: ಅ೦ತರ್ಜಾಲ

%d bloggers like this: