Tag Archives: ಇಳೆಯ ಮಾತು

ಇಳೆಯ ಮಾತು…

30 Jul

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ನೀ ಬ೦ದು ಹೋದ
ನೆನಪಿಲ್ಲ, ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತಿಲ್ಲ, ಕಥೆಯಿದೆ.
ನೀ ಬರುವ
ನ೦ಬಿಕೆಯಿಲ್ಲ, ನೀರಿಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲ, ಭಯವಿದೆ.
ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳು ನೀ ನನಗೆ,
ಹಿ೦ದೆಷ್ಟು ಬಾರಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮೋಹಿಸಿ
ಬಾಚಿ ಅಪ್ಪಿಕೊ೦ಡಿದ್ದೆ.
ಒಮ್ಮೆ ನೀ ನನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸಿ
ದೂರ ತಳ್ಳೆಯಾ…ಓ ಪ್ರಳಯಾ….?

———————————————
ಚಿತ್ರ: ಉದಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಾರ್ಕೂರು

%d bloggers like this: