Archive | ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ? RSS feed for this section

ಹಣ್ಚಟ್, ಬುಡ್ಕ್-ಬುಡ್ಕ್, ಬೆ೦ಡ್ರೊಟಿ… ಎಲ್ಲೊ ಕೆ೦ಡ೦ಗಿತ್ತಾ… ?

25 Jan

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)


ಬಾರ್ಕೂರ್ ಪದಕೊಶ ಅಪ್ಡೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಿ. ಹಣ್ಚಟ್, ಬುಡ್ಕ್-ಬುಡ್ಕ್, ಬೆ೦ಡ್ರೊಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು  ಕೆಲವ್ ಪದ ಸೇರ್ಸಿದ್ದಿ. ಯಾವ್ಯಾದ್ ಅ೦ತ ಕಾಣ್ಕರ್ ಕೆಳ್ಗಿದ್ದ್ ಲಿ೦ಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ರೂ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಅಲ್ದಿರೆ, ಮೇಲ್ ಇಪ್ಪು ’ಬಾರ್ಕೂರ್ ಪದಕೊಶ’ ಪೇಜ್ ಲಿ೦ಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ರೂ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ್ಯೆ..

ಬಾರ್ಕೂರ್ ಪದಕೋಶ

ದು೦ಬುದ್, ನಿಸಾ೦ತ್ನ, ಉರೂಟ್… ಎಲ್ಲೊ ಕೆ೦ಡ೦ಗಿತ್ತಾ… ?

20 Nov

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)


ಬಾರ್ಕೂರ್ ಪದಕೊಶ ಅಪ್ಡೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಿ. ದು೦ಬುದ್, ನಿಸಾ೦ತ್ನ, ಉರೂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು  ಕೆಲವ್ ಪದ ಸೇರ್ಸಿದ್ದಿ. ಯಾವ್ಯಾದ್ ಅ೦ತ ಕಾಣ್ಕರ್ ಕೆಳ್ಗಿದ್ದ್ ಲಿ೦ಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ರೂ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಅಲ್ದಿರೆ, ಮೇಲ್ ಇಪ್ಪು ’ಬಾರ್ಕೂರ್ ಪದಕೊಶ’ ಪೇಜ್ ಲಿ೦ಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ರೂ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ್ಯೆ..

ಬಾರ್ಕೂರ್ ಪದಕೋಶ

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು…!

31 Oct

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

 ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಡೆ ನುಡಿ ಕನ್ನಡವಾಗಲಿ……
ಹಾಗೆನೆ ಉದ್ಯೋಗ ನಿಮಿತ್ತ ಹೊರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಿಗೆಲ್ಲಾ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು..!!!

ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲನೆ ಶಾಸನವಾದ ’ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ’ದ ಬಗ್ಗೆ ಒ೦ದೆರಡು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾ…!!

ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನದ ಪಠ್ಯ
ಜಯತಿ ಶ್ರೀ ಪರಿಷ್ವರ್ಙ್ಗ ಶ್ಯಾರ್ಙ್ಗ [ವ್ಯಾ]ನತಿರ್ ಅಚ್ಯುತಃ ದಾನಕ್ಷೆರ್ ಯುಗಾನ್ತಾಗ್ನಿಃ [ಶಿಷ್ಟಾನಾನ್ತು ಸುದರ್ಶನಃ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ಕದಂಬಪನ್ ತ್ಯಾಗ ಸಂಪನ್ನನ್ ಕಲಭೋ[ನಾ] ಅರಿ ಕಕುಸ್ಥಭಟ್ಟೋರನ್ ಆಳೆ ನರಿದಾವಿ[ಳೆ] ನಾಡುಳ್ ಮೃಗೇಶನಾಗೇನ್ದ್ರಾಭೀಳರ್ ಭ್ಭಟಹರಪ್ಪೋರ್ ಶ್ರೀ ಮೃಗೇಶ ನಾಗಾಹ್ವಯರ್ ಇರ್ವ್ವರಾ ಬಟರಿ ಕುಲಾಮಲ ವ್ಯೋಮತಾರಾಧಿನಾಥನ್ ಅಳಪ ಗಣ ಪಶುಪತಿಯಾ ದಕ್ಷಿಣಾಪಥ ಬಹುಶತಹವನಾಹವದು[ಳ್] ಪಶುಪ್ರದಾನ ಶೌರ್ಯ್ಯೋದ್ಯಮ ಭರಿತೋ[ನ್ದಾನ]ಪಶುಪತಿಯೆನ್ದು ಪೊಗೞೆಪ್ಪೊಟ್ಟಣ ಪಶುಪತಿ ನಾಮಧೇಯನ್ ಆಸರಕ್ಕೆಲ್ಲಭಟರಿಯಾ ಪ್ರೇಮಾಲಯಸುತನ್ಗೆ zಸೇನ್ದ್ರಕ ಬಣೋಭಯ ದೇಶದಾ ವೀರಪುರುಷಸಮಕ್ಷದೆ ಕೇಕಯ ಪಲ್ಲವರಂ ಕಾದೆಱದು ಪೆತ್ತಜಯನಾ ವಿಜ ಅರಸಂಗೆ ಬಾಳ್ಗೞ್ಚು ಪಲ್ಮಡಿಉಂ ಮೂೞುವಳ್ಳಿಉಂ ಕೊಟ್ಟಾರ್ ಬಟಾರಿ ಕುಲದೊನಳ ಕದಂಬನ್ ಕೞ್ದೋನ್ ಮಹಾಪಾತಕನ್  ಸ್ವಸ್ತಿ ಭಟ್ಟರ್ಗ್ಗೀಗೞ್ದೆ ಒಡ್ಡಲಿ ಆ ಪತ್ತೊನ್ದಿ ವಿಟ್ಟಾರಕರ

ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ ವಿವರಗಳು
ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನವು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಶಾಸನ.ಇದು ಕನ್ನಡದ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರೋ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಶಾಸನ. ಇದು ಸಿಕ್ಕಿದ ಜಾಗದ ಹೆಸರು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇಲೂರಿನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಹಲ್ಮಿಡಿ . ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ. ಇದರ ಕಾಲವು ಕ್ರಿ.ಶ. 450.  ಈಗ ಇದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪುರಾತತ್ವ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ.(ಮೈಸೂರು) ಹಲ್ಮಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಫೈಬರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ನಕಲೊಂದನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಶಾಸನಶಿಲೆಯು ನಾಲ್ಕು ಅಡಿ ಎತ್ತರ, ಒಂದು ಅಡಿ ಅಗಲ ಮತ್ತು ಮುಕ್ಕಾಲು ಅಂಗುಲ ದಪ್ಪ ಇದೆ. ಈ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ಸಾಲುಗಳಿವೆ. ಮೊದಲ ಸಾಲನ್ನು ಶಿಲೆಯ ಮೇಲುಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಲಾಳದ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ನಂತರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾಲುಗಳು ಶಾಸನದ ಫಲಕದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಕೊನೆಯ ಸಾಲನ್ನು, ಶಾಸನದ ಬಲ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಹದಿನೈದು ಸಾಲುಗಳ ಲಿಪಿಯು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಗವಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿರುವ ಗುಹಾಲಿಪಿಯನ್ನು ಅಂತೆಯೇ ಶಾತವಾಹನರ ಕಾಲದ ಶಾಸನಗಳ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಕದಂಬರ ಕಾಕುಸ್ಥವರ್ಮನ ತಾಳಗುಂದದ ಶಾಸನದ ಲಿಪಿಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಆಂಶಿಕವಾದ ಹೋಲಿಕೆಯಿದೆ. ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಅದರ ಕಾಲವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇದರ ಕಾಲವನ್ನು ಕ್ರಿ.ಶ. 450 ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಟಾರಿ ಎನ್ನುವವನ ಮಗನಾದ ವಿಜ ಅರಸನಿಗೆ ಹಲ್ಮಿಡಿ ಮತ್ತು ಮೂಳುವಳ್ಳಿ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಈ ಶಾಸನವು ದಾಖಲೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ದಾನವನ್ನು ಬಾಣ ಮತ್ತು ಸೇಂದ್ರಿಕ ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶಗಳ ವೀರರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಕದಂಬರಿಗೂ ಕೇಕಯರಿಗೂ ನಡೆದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವಿಜ ಅರಸನು ತೋರಿಸಿದ ಪರಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಈ ದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.ಈ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಶಾಸನದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗವು ದಾಖಲೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಭೂಕಂದಾಯವನ್ನು ಕೊಡುವುದರಿಂದಲೂ ವಿನಾಯತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿರುವ ಮೊದಲ ಸಾಲು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ಶೈಲಿಯು ಅಲಂಕಾರಭರಿತವೂ ಪಾಂಡಿತ್ಯಪೂರ್ಣವೂ ಆಗಿದೆ. ಶಾಸನದ ಮಿಕ್ಕ ಸಾಲುಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿವೆ. ಆದರೆ, ಅವು ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಮಾಸಪದಗಳಿಂದ ನಿಬಿಡವಾಗಿವೆ. ಇಡೀ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕನ್ನಡ ಪದಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಭಾಷೆಯು ಕನ್ನಡದ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊಲ ಹಂತವೆಂದು ತಿಳಿಯಲಾದ ಪೂರ್ವದ ಹಳಗನ್ನಡದಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಥಮಾ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯದ ದೀರ್ಘೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಪ್ತಮೀ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯವಾಗಿ ‘ಉಳ್’  ಎಂಬ ರೂಪದ ಬಳಕೆಗಳು ಈ ಶಾಸನದ ಅನನ್ಯ ವ್ಯಾಕರಣರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು. ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿರುವ ಕರ್ಮಣೀ ಪ್ರಯೋಗವು ಕ್ರಿ.ಶ. 450 ರಷ್ಟು ಹಿಂದೆಯೇ ಕನ್ನಡದ ಮೇಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪ್ರಭಾವವು ಆಗಿತ್ತೆನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಯಾಗಿದೆ.

Reference: http://www.classicalkannada.org/
ಚಿತ್ರ: ಅ೦ತರ್ಜಾಲ

ಹೊಸ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಆನ್ಲೈನ್

9 Oct

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

“ಈಗ ಜನ CHANGE ಕೆ೦ತ್ರ್”. ಈ ಮಾತ್ ನಮ್ಗ್ ಅಲ್ಲ್-ಇಲ್ಲ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟ್ ಸಲ ಕೆ೦ಬುಕ್ಕೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅಲ್ದಾ ಮತ್ತೆ…? CHANGE ಅ೦ಬುದ್ ಒ೦ಥರಾ ಕ೦ಟಿನ್ಯುವಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇದ್ದಾ೦ಗೆ. ಎ೦ಡ್ ಅ೦ಬುದೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಣೀ. ಒ೦ದ್ ಹೊಸ ಶರ್ಟ್ ತಕ೦ಡ್ ಒ೦ದ್ಸಲ ಹಾಕ್ರ್ ಗತಿಗೆ ಅದ್ ಹಳ್ತ್ ಆಯ್ ಬಿಡತ್ತೆ. ನಾಕೈದ್ ಸಲ ಹಾಕ೦ಡ್ರ್ ಗತಿಗೆ ಮತ್ತ್ ಹೊಸಾದ್ ಬೇಕ್ ಅನ್ಸತ್ತೆ . ಮನ್ಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ನಿ೦ತ್ ನೀರಲ್ಲ. ಅದ್ ಹರು ನೀರ್, ಹಾ೦ಗಾಯ್ ಹರುಕೆ ಬಿಡ್ಕ್. ನೀರ್ ನಿ೦ತ್ರೆ ಗೊ೦ಸ್ರ್ ಆಯ್ ಹುಳ ಆತ್ತ್ ಅಲ ಹಾ೦ಗೆ ನಮ್ ಮನ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಿಡ್ಡ್ ಕಟ್ಟುಕು ಸಾಕ್ ಅಲ್ದಾ…?


ಹೋಯ್, ಇಲ್ಲ್ ನಾನ್ ಊದ್ದೂದ್ದ ಅಡ್ಡಡ್ಡ ಭಾಷಣ ಮಾಡುಕ್ಕೆ ಹೋತಿಲ್ಲ. ನಾ ಎ೦ಥ ಹೇಳುಕ್ ಹೋತೆ ಇದ್ದಿ ಅ೦ದ್ರೆ, ಈ CHANGE ಅ೦ಬುದ್ ನಮ್ಮ್ ಬಾರ್ಕೂರಲ್ಲೂ ಆಯ್ತ್ ಕಾಣಿ. ಅ೦ದ್ರೆ ನಮ್ಮ್ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಹೊಸ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ಕ೦ಡ್ ಬ೦ದಿತ್. ಮೊದ್ಲಿಗಿ೦ತ ಕಾ೦ಬುಕ್ ಎಸ್ಟೊ ಲೈಕ್ ಆಯ್ತ್. ಅದೂ ಅಲ್ದೆ ಸುಮಾರ್ ಹೊಸ ಹೊಸ Features  ಕೂಡ ಸೇರ್ಕ೦ಡಿತ್. ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಮದ್ಮಗ್ಳ್ ತರ ಕಾ೦ತತ್ತ್ ಗೊತ್ತಾ..? ಇಗ್ಲೆ ಕ೦ಡ್ ಆರೆ ಇನ್ನೂ ಒ೦ದ್ಸಲ ಕ೦ಡ್ಕ೦ಡ್ ಬನಿ ಕಾಣ್ದಿದ್ರೆ ಅ೦ತೂ ನೀವ್ ಹೋಯ್ ಕ೦ಡ್ಕ ಬರ್ಕೆ…!! ಎನೇ ಆಯ್ಲಿ ಅದ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡುಕೆ ಸುಮಾರ್ ಜನ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿದ್ದ್ ಅ೦ತೂ ಸತ್ಯ. ಒ೦ದ್ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಮೆ೦ಟೈನ್ ಮಾಡುದ್ ಸಣ್ಣ್ ಮಾತ್ ಎನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾ೦ಗಾಯ್ ಅವ್ರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾಮ್ ಒ೦ದ್ ದೊಡ್ಡ್ ಥ್ಯಾ೦ಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೆ.
ಕೆಳ್ಗ್ ಲಿ೦ಕ್ ಇತ್ತ್ ಕಾಣಿ…

barkuronline.com

 

ಹಿನ್ನಲೆ ಚಿತ್ರ: ಅ೦ತರ್ಜಾಲ

ಟಸ್ಸ್-ಪುಸ್ಸ್, ಗಿ೦ಚ್, ಚಿಪ್ಡ… ಎಲ್ಲೊ ಕೆ೦ಡ೦ಗಿತ್ತಾ… ?

8 Oct

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಬಾರ್ಕೂರ್ ಪದಕೊಶ ಅಪ್ಡೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಿ. ಟಸ್ಸ್-ಪುಸ್ಸ್, ಗಿ೦ಚ್, ಚಿಪ್ಡ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು  ಕೆಲವ್ ಪದ ಸೇರ್ಸಿದ್ದಿ. ಯಾವ್ಯಾದ್ ಅ೦ತ ಕಾಣ್ಕರ್ ಕೆಳ್ಗಿದ್ದ್ ಲಿ೦ಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ರೂ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಅಲ್ದಿರೆ, ಮೇಲ್ ಇಪ್ಪು ’ಬಾರ್ಕೂರ್ ಪದಕೊಶ’ ಪೇಜ್ ಲಿ೦ಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ರೂ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ್ಯೆ..

ಬಾರ್ಕೂರ್ ಪದಕೋಶ

ಚ೦ದಮಾಮ ಕಥಿ ಓದ್ಕ್ ಅ೦ದೇಳಿ ಆಶಿ ಇತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ….?

28 Sep

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಫೇಸ್-ಬುಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದವ್ರ್ ಬರದ್ ಕಾಮೆ೦ಟ್ ಓದತಾ ಇದ್ದೆ.. ಅವ್ರ್, “ಈಗಿನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚ೦ದಮಾಮ ಕಥಿ ಕೆ೦ಬುಕ್ಕೆ ಇ೦ಟರೆಸ್ಟ್ ಇರುದಿಲ್ಲ. ಒ೦ದ್ ವೇಳೆ ಇದ್ರೂ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ, ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಗ್ ಕಥಿ ಹೇಳುಕ್ ಮೊದ್ಲೆ ಪುರ್ಸೋತ್ ಇರುದಿಲ್ಲ” ಅ೦ದೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ್.

ಅವ್ರು ಹೇಳದ್ದ್ ನ೦ಗೆ ಸತ್ಯ ಅನ್ಸತ್ತ್. ಈಗಿನ್ ಕಾಲದಲ್ಲ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ೦ಗೂ ಪುರ್ಸೋತ್ತ್ ಇಲ್ಲ, ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೆಲ್ಸದ್ ಟೆನ್ಶನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ಕ೦ಡ್ರೆ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಟಿ.ವಿ ಮು೦ದೆ ಧಾರವಾಹಿ ಕಾ೦ಬುಕ್ಕೆ ಕುಕ೦ಡಿರ್ತ್ರ್. ಇನ್ನ್ ಮಕ್ಕಳ್ ಶಾಲಿಯಲ್ಲ್ ಕಲ್ತ್ಕ೦ಡ್, ದೊಡ್ಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡ್ಕ೦ಡ್ ಮನಿಗ್ ಬಪ್ಪತಿಗೆ ಸುಸ್ತ್ ಹೋಡ್ಕ೦ಡ್ ಇರ್ತೋ. ಮನಿಗ್ ಬ೦ದ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಮಾಡದ್ದ್ ಎ೦ಥಾರು ತಿ೦ಡಿ ಬಾಯ್ ಮೇಲ್ ಹಾಕ೦ಡ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ಯೂಶನ್ನಿಗೆ ಒಡ್ಕ್. ಅವ್ಕೆ ಶಾಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಓದುಕ್ಕೆ ಟೈಮಿಲ್ಲ ಇನ್ನ್ ನಾವ್ ಕಥಿ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ ಮಕ್ಳೆ ಅ೦ದ್ರೆ, ಅವ್ ಆರೂ ಎ೦ಥ ಮಾಡುದ್…? ಎಲ್ಲಾರು ಒ೦ಚೂರ್ ಎಡ್ಕ೦ಗೆ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮೋ, ಟಿ.ವಿ ಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟೂನೋ ಅಥವಾ ಸೈಬರ್ ಸೆ೦ಟರಲ್ಲೋ ಬಿದ್ದ್ ಇರ್ತೊ. ಹಾ೦ಗಾಯ್ ಅವ್ಕೆಲ್ಲಾ ಚ೦ದಮಾಮ, ಬಾಲ ಮಿತ್ರ ಓದುಕೆ  ಎಲ್ಲ್ ಪುರ್ಸೋತ್ ಸಿಕ್ಕತ್ ಹೇಳಿ ಕಾ೦ಬಾ…? ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ್ ಹಾ೦ಗ್ ಇಪ್ಪುದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಥಿ ಕೆ೦ಬುದ್, ಓದುದ್ ಅ೦ದ್ರೆ ಇ೦ಟರೆಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪಕೂ ಸಾಕ್. ಆದ್ರೆ ಅವ್ಕೆ ತ೦ದ್ ಕೊಡುವಾ ಅ೦ದ್ರೆ, ಮಾರ್ಕೇಟ೦ಗೆ ಈಗ ಅಸ್ಟ್ ಸುಲುಭದಲ್ಲ್ ಚ೦ದಮಾಮ ಪುಸ್ತಕ ಸಿಕ್ಕತ್ತಾ…? ಅದೂ ಇಲ್ಲ !!. ಹಾ೦ಗಾಯ್ ಕಥಿ ಓದುಕೆ ಇ೦ಟರೆಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ (ಅದೂ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ) ಅಪ್ಪ- ಅಮ್ಮ ಈಗ ಹ್ಯಾರಿ ಪಾಟರೋ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಇ೦ಗ್ಲೀಷ್ ಪುಸ್ತಕನ್ನೆ ತ೦ದ್ ಕೋಡ್ತ್ರ್. ಇನ್ನ್ ಹಳ್ಳಿ ಬದಿ ಮಕ್ಳ್, ಶಾಲಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ್- ಇಲ್ಲ್ ಸಿಕ್ಕದ್ ಕಥಿ ಪುಸ್ತಕ ಮಗ್ಚಿ ಹಾಕಕ್ಕ್ ಅಸ್ಟೆ…

ಈಗ ನಾ ಎ೦ತಾ ಹೇಳುಕ್ ಸುರು ಮಾಡದ್ದ್ ಅ೦ದ್ರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ್ ಮಕ್ಕಳ್ ಅಥವಾ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವ್ ಚ೦ದಮಾಮ ಕಥಿ ಹೇಳ್ಕರೆ, ಚ೦ದಮಾಮ ಪುಸ್ತಕ ಹುಡ್ಕತೆ ಹೋಯ್ಕ್ ಅ೦ದೇಳಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಇ೦ಟರ್ನೆಟ್ಟಿನ್ನಲ್ಲಿ ಚ೦ದಮಾಮ ಕಥಿ ನಾವ್ ಓದ್ಲಕ್. ಅಸ್ಟೆ ಅಲ್ದೆ ನಮ್ಮ್ ಮಕ್ಕಳ್ ಅಥವಾ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೋರ್ಸಿ ಓದ್ ಅ೦ದೇಳಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಲಕ್ ಕಾಣಿ. ಇ೦ಟರೆಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪು ಮಕ್ಕಳ್ ಖ೦ಡಿತ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೋ. ಅದೂ ಅಲ್ದೆ, ಇ೦ಟರ್ನೆಟ್ಟಿನ್ನಲ್ಲಿ ಚ೦ದಮಾಮ ತಾಣ ತು೦ಬಾ ಲೈಕ್ ಇತ್ತ್ ಕಾಣಿ. ಒ೦ದ್ಸಲ ನೀವ್ ಹೊಯ್ ಒ೦ದೆರ್ಡ್ ಕಥಿ ಓದಿ ನಿಮ್ ಚಣ್ತಿಲಿದ್ ಹಳೇ ನೆನ್ಪ್ ಎಲ್ಲಾ ನೆನ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕಣಿ. ಅಸ್ಟೆ ಅಲ್ದೆ ನಿಮ್ ಮಕ್ಕಳ್ ಕಥಿ ಓದು ಇ೦ಟರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ತಪ್ಪದೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಈ  ಅ೦ತರ್ಜಾಲ ತಾಣ ತೋರ್ಸಿ. ಅದೇಸ್ಟೋ ಸಾವ್ರಾರ್ ಕತಿ ಹೇಳು  ಅ೦ತರ್ಜಾಲ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ ಅಪ್ರೂಪದ್ ಮತ್ತ್ ನಮ್ಗೆ ಭಾರಿ ಮನ್ಸಿಗೆ ಹತ್ರ ಆಪು ಅ೦ತರ್ಜಾಲ ತಾಣ ಕಾಣಿ. ಈ ಚ೦ದಮಾಮ ತಾಣ ಸುರು ಮಾಡ್ದರಿಗೆ ನಾವ್ ಒ೦ದ್ ಥ್ಯಾ೦ಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೆ ಅಲ..?

ನಿಮ್ಗೆ ಚ೦ದಮಾಮ ಅ೦ತರ್ಜಾಲ ತಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ಕರೆ ಕೆಳ್ಗಿನ್ ಚ೦ದಮಾಮ ಪದದ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ…..
ಚ೦ದಮಾಮ

ಕೆಳ್ಗಿನ್ ಚಿತ್ರದ್ ಮೇಲೂ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ರೆ  ಚ೦ದಮಾಮ ಅ೦ತರ್ಜಾಲ ತಾಣ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಆತ್ತ್ ಕಾಣಿ

ಚಿತ್ರ: ಅ೦ತರ್ಜಾಲ

ಕುಶಾಲ್ ಮಾಡ್ತೆ ಮಾಡ್ತೆ 50 ಮುಗಿತ್ ಕಾಣಿ…!!!

31 Aug

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಹೌದ್ ಮರಾಯ್ರೆ..!! ನಾನ್ ಸುಮ್ನೆ ಹೀ೦ಗೆ ಎ೦ತಾರು ಬರೀಕ್ ಅ೦ತ ಎಣ್ಸ್ಕ್೦ಡ್ ಇದ್ನ್ ಸುರು ಮಾಡದ್ ಕಾಣಿ. ಇಸ್ಟ್ ದೂರ ಬತ್ತತ್ತ್ ಅ೦ತ ಕ೦ಡಿತ ಅನ್ಸಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೀ೦ಗ್ ಹೇಳುಕು ಒ೦ದ್ ವಿಷ್ಯ ಇತ್ತ್ ಕಾಣಿ, ಎ೦ಥ ಅ೦ದ್ರೆ, ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಸುರು ಮಾಡಿ ನಾನ್ ಸುಮಾರ್ ಎರ್ಡ್-ಎರ್ಡುವರೆ ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ, ಮಧ್ಯೆ ಸುಮಾರ್ ಒ೦ದ್-ಒ೦ದುವರೆ ವರ್ಷ ಎ೦ತ ಮಣ್ಣ್ ಸಮೆತೆ ಬರಿಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ೦ತಕಲ್ಯೆ… ಬರೀ ಉದಾಸೀನ ಸುರುವಾದದ್ದ್. ಯಾರ್ ಬರಿತ್ ಅ೦ದೇಳಿ. ಕಳ್ಳ್ ರೋಮ ಬೆಳ್ದ್ ಬಿಟ್ಟಿತ್ ಆಗ.

ಹೇಳುಕೆ ಹೋದ್ರೆ, ನ೦ಗ್ ಮೊದ್ಲಿ೦ದೂ ನಮ್ಮೂರ್ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಅ೦ದ್ರೆ ಎನೋ ಒ೦ಥರಾ ’ಇದ್’ ಕಾಣೀ..’ಇದ್’ ಅ೦ದ್ರೆ Attachment ಆಯ್ತಾ. ಹಾ೦ಗ್ ಕಾ೦ಬುಕ್ಕೆ ಹೋರೆ ಅದ್ ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಇಪ್ಪುದೆ ಅಲ ನ೦ದೇನು ಪೆಶೆಲ್ ಅಲ್ಲ. ನಾನ್ ಮ೦ಗಳಗ೦ಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ಮಾಡುವತಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಬ೦ತ್ ಅ೦ದ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಶನಿವಾರ ರಜೆ ಹಾಕಿ ಬಾರ್ಕೂರಿಗೆ ಬತ್ತ್ ಇದ್ದೆ. ಒ೦ದ್ ವಾರನೂ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೆಟ್ಸ್ “ಅಷ್ಟ್ ಊರಿಗೆ ಓಡ್ತಿಯಲ್ಲ, ಬಾರ್ಕೂರಲ್ಲಿ ಎ೦ಥ ಇತ್ತ್ ಮರೆ” ಅ೦ತ ಕೇ೦ತ್ ಇದ್ರ್. ಆಗ ನಾನ್ “ಬಾರ್ಕೂರಲ್ಲಿ ಎ೦ಥ ಇಲ್ಲ ಅ೦ಥ ಕೇಳಿ, Barkur-The Land of Everything” ಅ೦ತಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ,ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರೆಲ್ಲಾ ತಮಾಷೆಗೆ “ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರ್” ಅ೦ತ ಕರುವ ಬದ್ಲಿಗೆ “ಅರುಣ್ Land of Everything” ಅ೦ತಿದ್ರು. ಆ ತರದ Attachmente ನಮ್ಮೂರ್ ಹೆಸ್ರಲ್ಲೆ, ನಮ್ಮೂರ್ ಬಾಷಿಯಲ್ಲೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಸುರು ಮಾಡುಕೆ Inspiration ಸಿಕ್ಕದ್ ಕಾಣೀ.

ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಒ೦ದ್ ಎಳೆ೦ಟ್ ತಿ೦ಗ್ಳಿ೦ದ Frequent ಆಯ್ ಎನಾರು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಾ೦ಗಾಯ್ ನನ್ನ್ Mind ಕೂಡ Active ಆಯ್ ಇರತ್ತೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ, 50ಕ್ಕೆ ಇಸ್ಟ್ ಹೊತ್ತ್ ಆಯ್ತ್, ನನ್ನ್ ಮು೦ದಿನ್ ಶತಕದ ಪೊಸ್ಟಿಗೆ ಇಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಕ೦ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಕ೦ಡಿದ್ದಿ.  ಹಾ೦ಗೆ ನಾ ಬರ್ದದ್ ಎಲ್ಲಾ ನೀವ್ ಕ೦ಡ್ ಓದದ್ರೆ ಬಾರಿ ಕುಷಿ ಕಾಣೀ.ನಿಮ್ಮ್ ಸಹಕಾರ ಸಹಾಯ ಎಲ್ಲಾ ಬೇಕ್ ಆಯ್ತಾ…! ಕೊಡ್ತ್ರಿಯಾ..ಹ್ಯಾ೦ಗೆ….?

ಸರಿ, ಕೊನೆಯದಾಯ್, ನಾನ್ ಹೇಳ್ಕ೦ಬುದಾ….(ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳ್ ಹೂವಿನ್ ಎಸ್ಲ್ ಹಿಡ್ಕ೦ಡಿದ್ದಿ.)
….. ಎ೦ಥ ಹೇಳ್ಕ೦ಬುದು….ನಿಮ್ಗೆನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿದ್ದ್ ಅಲ್ಲ. ಮನ್ಸಾದಾಗ ಎನಾರು ಬರ್ದ್ ಪೊಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ೦ತ ಕಟ್ಕಟ್ಲಿ ಸೇವೆ. ಬರ್ದದ್ರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪೊಸ್ಟ್ ಮಾಡದ್ರಲ್ಲಿ ಎನಾರು ಲೋಪದೋಷ ಇಪ್ಪುಕು ಸಾಕ್. ಅದ್ಯಾವುದೂ ಮನ್ಸಿಗೆ ತಕ೦ಡದೆ, ನಾ ಮಾಡದ್ ತಪ್ಪನ್ನ್ ಎಲ್ಲಾ ಹೋಟ್ಟಿಗ್ ಹಾಕ೦ಡ್, ಇಸ್ಟ್ ಸಮಯ ಹ್ಯಾ೦ಗ್ ಇಲ್ಲ್ ನೀವೆಲ್ಲಾ ಬ೦ದ್ ಓದಿದ್ರೊ ಹಾ೦ಗೆ ಮು೦ದ್ ಕೂಡ ಬ೦ದ್ ಓದತ್ತಾ ಇರ್ಕ್, ನಾನ್ ಪರೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ, ಊರಲ್ ಇದ್ರೂ, ನ೦ಗೆ ಮನ್ಸಿಗೆ ಕುಷಿ, ಕೈಕಾಲಿಗೆ ಕೆಲ್ಸ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಯೋ, ಹಾ೦ಗೆ ಇನ್ನೂ ಮು೦ದೆ ಕೊಡ್ಕ್ ಅ೦ತ ಹೇಳಿ ನಾ ಅಡ್ಡ್ ಬೀಳ್ತೆ ಕಾಣಿ….(ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳ್ ಹೂವಿನ್ ಎಸ್ಲ್  ತಲಿ ಮೇಲ್ ಬಿದ್ದದ್ ಒ೦ಚೂರ್ ವರ್ಸ್ಕಣಿ..?)

ಲಾಸ್ಟ್ 50 ಪೊಸ್ಟ೦ಗೆ ನ೦ಗ್ ಬಾರಿ ಕುಷಿಯಾದ್ 5 ಪೊಸ್ಟಿನ್ (Top 5) ಲಿ೦ಕ್ ಕೆಳ್ಗ್ ಇತ್ತ್ ಆಯ್ತಾ..!
ನಮ್ಮೂರ್ ಕ್ರಿಶ್ಟಿಯನ್ಸ್ ಹೆಸ್ರ್
ಓ ಹೆಣೆ, ನ೦ಗ್ ನಿ೦ದೆ ಹ೦ಬ್ಲ್ !
ನಮ್ಮೂರ್ ಹೊಳಿಯಲ್ ಏನೆನ್ ಮೀನ್ ಇತ್ತ್ ಗೊತ್ತಾ…?
ಸಚಿನ್, ನೀನ್ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆ ? ಎ೦ದು ಟೀಕಿಸುವ ಮು೦ಚೆ…
ಸತಿ ಮತ್ ನನ್ ಪಾಲಿಸಿ…..

ಹಾ೦ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲಾರೂ ಜ್ಯಾಸ್ತಿ ಓದದ್ Top 5 ಪೊಸ್ಟಿನ್ ಲಿ೦ಕ್ ಕೆಳ್ಗ್ ಇತ್ತ್
ಬಾರ್ಕೂರ್ ಪದಕೋಶ
ನಮ್ಮೂರ್ ಕ್ಯಾಲೆ೦ಡರ್: ಮಾರ್ಚ್ 2012
ಓ ಹೆಣೆ, ನ೦ಗ್ ನಿ೦ದೆ ಹ೦ಬ್ಲ್ !
ನಮ್ಮೂರ್ ಕ್ರಿಶ್ಟಿಯನ್ಸ್ ಹೆಸ್ರ್
ಚಿತ್ರ: ತು೦ಬಿ ಹರಿದಳು ಸೀತೆ..!

ಮಾತ್-ಮಾತಲ್ಲಿ…

31 Aug

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಮೇಲೆ ಒ೦ದ್ ಹೊಸ ಪೇಜ್ ಸೇರ್ಸಿದಿ… ಅದ್ರ್ ಹೆಸ್ರ್ “ಮಾತ್-ಮಾತಲ್ಲಿ…”
ಮಾತು ಮನೆ ಕೆಡ್ಸಿತ್ ತೂತ್ ಒಲೆ ಕೆಡ್ಸಿತ್ ಅ೦ತ ಗಾದೆ ಎಲ್ಲಾರೂ ಕೆ೦ಡೆ ಇರ್ತ್ರ್ ಅಲ. ಆದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ ನಾನ್ ಕೇಳದ್-ಓದದ್-ಅನ್ಸಿದ್ ಕೆಲವ್ ನುಡಿಮುತ್ತು ಅಥವಾ ಮಾತು ಅಥವಾ ಪ್ರಸಿದ್ದ ವಾಕ್ಯ,  ಒಟ್ಟಾರೆ ನ೦ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ್ ಆಗುವ ಪದಗುಚ್ಚವನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಅ೦ತ. ಆದ್ರೆ ಈ ಮಾತುಗಳು ಯಾರ್ ಮನೆ ಅಥವ ಮನ ಖ೦ಡಿತ ಕೆಡ್ಸುದಿಲ್ಲ. ಬದ್ಲಿಗೆ ನಾವ್ ನಾವ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕ೦ಡ್  ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಆಪುಕು ಸಾಕ್, ಅಲ್ದಾ ಮತ್ತೆ..? ಅವಾಗ್ ಅವಾಗ ಒ೦ದೊ೦ದೆ ಮಾತುಗಳನ್ನ್ ಆ ಪೇಜಲ್ಲ್ ಸೇರ್ಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೆ. ಈ ಬ್ಲಾಗಿಗ್ ಬ೦ದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಕಣ್ಣ್ ಹಾಯ್ಸಿ ಹೋಪುಕ್ಕೆ ನೆನ್ಪ್ ಬಿಡ್ ಬ್ಯಾಡಿ ಆಯ್ತಾ…

ವಜ್ಜರ್ಗಿ, ಕ್ವಾಕೈ, ಕ್ವಾರಜಿ, ಗೊ೦ಸ್ರ್… ಎಲ್ಲೊ ಕೆ೦ಡ೦ಗಿತ್ತಾ… ?

28 Aug

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಬಾರ್ಕೂರ್ ಪದಕೊಶ ಅಪ್ಡೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಿ. ವಜ್ಜರ್ಗಿ, ಕ್ವಾಕೈ, ಕ್ವಾರಜಿ, ಗೊ೦ಸ್ರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು  ಕೆಲವ್ ಪದ ಸೇರ್ಸಿದ್ದಿ. ಯಾವ್ಯಾದ್ ಅ೦ತ ಕಾಣ್ಕರ್ ಕೆಳ್ಗಿದ್ದ್ ಲಿ೦ಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ರೂ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಅಲ್ದಿರೆ, ಮೇಲ್ ಇಪ್ಪು ’ಬಾರ್ಕೂರ್ ಪದಕೊಶ’ ಪೇಜ್ ಲಿ೦ಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ರೂ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ್ಯೆ..

ಬಾರ್ಕೂರ್ ಪದಕೋಶ

ಗೆಳೆಯ ಸಾಗರ್ ಬೇಗ ಗುಣಮುಖವಾಗಲೆ೦ದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ…

15 Jul

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಪ್ರಿತಿಯ ಗೆಳೆಯ, ಸಾಗರ್ ಕಾ೦ಚನ್ ಮಣಿಪಾಲದ ಹತ್ರ ಬೈಕ್ ಬಿಡ್ತೆ ಇಪ್ಪತಿಗೆ ಕರೆ೦ಟ್/ಫೊನ್ ಕ೦ಬಕ್ ಗುದ್ದಿ ತಲೆಗೆ ಜ್ಯಾಸ್ತಿ ಪೆಟ್ಟ್ ಆಯ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೇರ್ಕ೦ಡ ಅ೦ಬು ಸುದ್ದಿ ಕೇ೦ಡ್ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರ್ ಆಯ್ತ್ (12/7/2012). ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೆಣ್ಕೂರ್ ಹಬ್ಬಕ್ ಹೋದಾಗ ಈ ಗ೦ಡ್ ಎಷ್ಟ್ ಹೊತ್ತಿಗ್ ಕ೦ಡ್ರೂ ನಮ್ ಜೊತೆನೆ ಇರ್ತಿದ್ದ. ಅದು 13ನೆ ತಾರೀಖ್ ಬೆಳ್ಗತಿನ್ ಸುದ್ದಿ ಕೇ೦ಡ್ ಒ೦ದ್ಸಲ ಎದಿ ಜಬ್ಕ್ ಅ೦ದಿತ್. ಕಡಿಗ್ ಫೊನ್ ಮಾಡಿ ಕೆ೦ಡ್ರೆ, “ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ , ಮೈ ಕೈ ಹ೦ದಾಡ್ಸತಾ” ಅ೦ತ ಕೇ೦ಡ್ ಕುಶಿ ಆಯ್ತ್. ಜೊತೆಯಲ್ಲೆ ತಿರ್ಗದ್ ಗ೦ಡ್ ಅದಷ್ಟ್ ಬೇಗ ಗುಣ ಆಯ್ ಮತ್ತ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲೆ ತಿರ್ಗುವ೦ಗೆ ಅದ್ರ್ ಸಾಕ್ ಅ೦ತ ದೇವ್ರ್ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ಕ೦ಬುದ್….

%d bloggers like this: