ಮುಗಿಲ ಮಾರಿಗೆ…..

22 Mar

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಸ೦ಜೆಯೆಲಿ ಎನೊ ಒ೦ದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದಾಗ, ತಟ್ಟನೆ ಬ೦ದು ಅಧ್ಹೇಗೆ ಬೇ೦ದ್ರೆಯವರು ಕಾಡುತ್ತರೋ ನನಗೆ ತಿಳಿಯದು…ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ನೋಡು ನೊಡುತ್ತಲೆ ನಾಲಿಗೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿಯೆ ವರಕವಿಯ ಲೇಖನಿ ಕುಣಿಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ..!

ಮುಗಿಲ ಮಾರಿಗೆ ರಾಗ ರತಿಯ ನಂಜ ಏರಿತ್ತ, ಆಗ ಸಂಜೆ ಆಗಿತ್ತ ||
ನೆಲದ ಅಂಚಿಗೆ ಮಂಜಿನ ಮುಸುಕು ಹ್ಯಾಂಗೋ ಬಿದ್ದಿತ್ತ….ಗಾಳಿಗೆ ಮೇಲಕ್ಕೆದ್ದಿತ್ತ……!

10153254_774383926011660_3446472714189571318_n

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: