ಅದೆ ಕಡಲು… ಮತ್ತದೆ ನೆನಪುಗಳು !

14 Oct

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

Lone-man.jpg

ಅದೆ ಕಡಲು..
ಮತ್ತದೆ ನೆನಪುಗಳು !

ಅದೆ ಅಲೆಗಳು….,
ಮತ್ತೆ ಕಾಲ ಬಳಿ ಬ೦ದು
ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿ, ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿ,
ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ನಗಿಸಿ,
ವಿನೀತನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತವಕಿಸುವ
ಆ ಅಲೆಗಳು, ಅವಳ ನಗುವಿನ ಅಲೆಗಳು…!

ಅದೇ ನೀರು,
ಪಾದವ ತೊಳೆದು
ಮತ್ತೆ ಶುಚಿಯಾಗಿಸಿ, ಕೈಜೋಡಿಸಿ
ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣರಳಿಸಿ
ಪುನೀತನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತವಕಿಸುವ
ಆ ನೀರು, ಅವಳ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಜಿನುಗುವ ಕಣ್ಣೀರು…!

ಅದೇಕೋ…..?
ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲಿ ಎಲ್ಲವೂ
ಮತ್ತೆ ನೀರವ ಮೌನ…!
ಮುಡಿಯಿ೦ದ ಅಡಿವರೆಗೆ
ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನಿ೦ದ ಕಸಿಯುವ ಹುನ್ನಾರ…!
ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದು
ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಶೂನ್ಯದಲಿ ಲೀನ.

ಅತ್ತ  ಒ೦ಟಿ ಸೂರ್ಯ
ಅವಳ ನೆನಪುಗಳಲ್ಲೆ ಮುಳುಗಿದ,
ಇತ್ತ ನನ್ನನ್ನೂ ಆಪೋಷನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು
ಸ೦ಚು ನಡೆಸಿತ್ತು
ಅದೆ ಕಡಲು
ಮತ್ತದೆ ಅವಳ ನೆನೆಪುಗಳು…!

 

ಹಿನ್ನಲೆ ಚಿತ್ರ: ಅ೦ತರ್ಜಾಲ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: