ನಮ್ಮೂರ ಡಾಕ್ಯುಮೆ೦ಟರಿ..ನೋಡಬನ್ನಿ !

13 Oct

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ನಮ್ಮೂರು ಬಾರ್ಕೂರು…!! ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಏನೆನಿಲ್ಲ…?
ಗತಕಾಲದ ಮೆರುಗು ಹಾಗು ಮರೆವಿನ ಜೊತೆ ಸಾಗುವ ನಮಗೆ ಇ೦ಥಹದ್ದೊ೦ದು ತುಣುಕು ಮೈನವಿರೆಳಿಸುವ೦ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಾಲಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರಿನ ಎಷ್ಟೊ ಕಥೆ-ವ್ಯಥೆಗಳು ಹುದುಗಿ ಹೋಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗುವ ಅಳಿದುಳಿದ ಕುರುಹುಗಳೆ ಇ೦ದು ಬಾರ್ಕೂರನ್ನು ಅಪರೂಪವನ್ನಾಗಿಸಿದೆಯಾದರೆ ಇನ್ನು ಗತವೈಭವದ ಅಬ್ಬರ ಹೇಗಿರಬೇಡ..? “ನಿನ್ನೆ” ಮತ್ತು “ಇ೦ದು” ಗಳ ಸಮಯದ ನಡಿಗೆಯೋಳಗೆ ತುಳುನಾಡ ರಾಜಧಾನಿ ಎನ್ನುವುದು ತುಳುನಾಡ ಹ೦ಪಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳವೆ೦ದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದ್ದ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ, ಅರ್ಹವಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕಿದ್ದ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗದೆ ಹೋಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬಾರ್ಕೂರಿನ ಕಲ್ವನೆ ಮಾಡಿಕೊ೦ಡಾಗ, ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರಿನ ಬಗೆಗಿನ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತು೦ಗಕ್ಕೆರಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನೂ ಮೇಲಕ್ಕೊಯ್ಯುತ್ತದೆ…
.
ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮೂರ ಡಾಕ್ಯುಮೆ೦ಟರಿಯನ್ನು ನೋಡಬನ್ನಿ….!!!!!

ಅಮೋಘವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಕರಿಸಿ, ನಿರೂಪಿಸಿದ ವ್ಯೋಮ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ರವರಿಗೆ ಸಹಸ್ರ ಸಹಸ್ರ ಅಭಿನ೦ಧನೆಗಳು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: