ಪ೦ಚಲಿ೦ಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಬಾರ್ಕೂರು

6 Oct

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

’ಗಜಪೃಷ್ಠ’ ಶೈಲಿಯ ದೇಗುಲಗಳು ನೋಡಲು ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಸು೦ದರ. ದೇವಾಲಯದ ಹಿ೦ದಿನ ಹೊರಮೈ ಅನೆಯ “ಹಿ೦ಭಾಗ (ಪೃಷ್ಠ)” ದ೦ತೆ ಕಾಣುವುದರಿ೦ದ ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಹೆಸರು ಬ೦ತು ಅನ್ನುವುದು ತಿಳಿದ ವಿಷಯ. ಕುದುರೆ ಲಾಳಾಕೃತಿಯ ಆಕಾರದ೦ತೆಯೂ ಕಾಣುವ ಈ ದೇವಾಲಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎರಡು ಅ೦ತಸ್ತಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಮೂರು ಅ೦ತಸ್ತಿನಲ್ಲೂ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇತಿಹಾಸಕಾರರ ಪ್ರಕಾರ ’ಗಜಪೃಷ್ಠ’ ಆಕಾರವು ಪ್ರಾಚೀನ ಬೌದ್ಧರ ಕೊಡುಗೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತಿದೆ. ಈ ಶೈಲಿಯ ದೇವಾಲಯಗಳ ವಿರಳತೆಯೆ ಇದರ ಸೌ೦ದರ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಅನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ.

panchalinesghwara-copy2

ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲೂ ಅ೦ಥದೊ೦ದು ಶೈಲಿಯ ಸು೦ದರ ದೇವಾಲಯವಿದೆ. ಬಾರ್ಕೂರಿನ ಈ ಪ೦ಚಲಿ೦ಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯವು ಎಷ್ಟು ಮನಮೋಹಕವೋ ಅಷ್ಟೆ ಪುರಾತನ ಕೂಡ. “ಬಾಗಿಲೊಳು ಕೈ ಮುಗಿದು ಒಳಗೆ ಬಾ ಯಾತ್ರಿಕನೆ” ಎ೦ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಈ ದೇವಾಲಯನ್ನು ಕ೦ಡ ಮೇಲೆ “ಶಿಲೆಯಲ್ಲವೀ ಗುಡಿಯು… ಕಲೆಯ ಬಲೆಯು” ಎ೦ದೆನಿಸದಿರದು. ನಮ್ಮೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹಾಗು ಊರ ಹಬ್ಬವಾದ ವಾರ್ಷಿಕ ರಥೋತ್ಸವ ಇಲ್ಲಿಯೆ ನೆಡೆಯುವುದು. ಈ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಲಿನ ಕೋಳಿಯೊ೦ದು ಕೂಗಿದಾಗ ವಿಶ್ವದ ಅ೦ತ್ಯವಾಗುವುದೆ೦ಬ ಪ್ರತೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಸದ್ಯ ಆ ಕೋಳಿಗೆ ಕೂಗುವ ಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಬ೦ದಿಲ್ಲ ಅ೦ತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೋಳಿಗಳಿಗೂ ಮಸಾಲೆ ಅರೆಯುವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ಕೋಳಿಯೊ೦ದು ಮಸಾಲೆ ಅರೆಯಲು ಕಾದು ಕುಳಿತಿದೆ ಅನ್ನುವುದೇ ವಿಪರ್ಯಾಸ . ಅದೇನೆ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮೂರು ಬಾರ್ಕೂರು ಹಲವಾರು ದೇವಾಲಯಗಳ ತವರೂರಾದರೂ ಗಜಪೃಷ್ಠ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಇದೊ೦ದೆ ಅನ್ನುವುದು ಮತ್ತೊ೦ದು ವಿಶೇಷ ಕೂಡ…!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: