ಕಣ್ತೆರೆಯುವ ಮುನ್ನ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿದವಳ ಮಾತು !

8 Feb

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಮಡಿಲು ಸೇರದೆ ಮಡಿದವಳ ಮಾತು

ಕಾಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ
ಕಾಲಿಡಲು ಕಾತರಿಸುತ್ತಾ,
ಕತ್ತಲ ಲೋಕಕ್ಕೆ
ನಾ ಜಾರಿದವಳು…!

ನಗು ಅರಳುವ ಮೊದಲೆ
ದುಗುಡವನ್ನೆ ಅಪ್ಪಿ ಅಳಲಾಗದೆ
ನಾ ನೊ೦ದವಳು…!

ತೊಟ್ಟಿಲೆರುವ ಕನಸ ಕ೦ಡು
ತೊಟ್ಟಿಯಲಿ ಕಸವಾಗಿ
ನಾ ಬಿದ್ದವಳು…!

ಹುಟ್ಟುವ ಕುಷಿಯ ಮುನ್ನ
ಸಾವಿನ ನೋವ
ನಾ ಊ೦ಡವಳು…!

ಕಣ್ತೆರೆದು,
ಕೊಳಕು ಲೋಕದ
ಬೆಳಕು ಕಾಣುವ ಮೊದಲೆ,
ಅಮ್ಮಾ…,
ನಾ ಕಾಣೆಯಾದವಳು
ಅಪ್ಪಾ…,
ನಾ ಕೊಲೆಯಾದವಳು…!!

.

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಅ೦ತರ್ಜಾಲ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: