Archive | January, 2013

ಹಣ್ಚಟ್, ಬುಡ್ಕ್-ಬುಡ್ಕ್, ಬೆ೦ಡ್ರೊಟಿ… ಎಲ್ಲೊ ಕೆ೦ಡ೦ಗಿತ್ತಾ… ?

25 Jan

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)


ಬಾರ್ಕೂರ್ ಪದಕೊಶ ಅಪ್ಡೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಿ. ಹಣ್ಚಟ್, ಬುಡ್ಕ್-ಬುಡ್ಕ್, ಬೆ೦ಡ್ರೊಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು  ಕೆಲವ್ ಪದ ಸೇರ್ಸಿದ್ದಿ. ಯಾವ್ಯಾದ್ ಅ೦ತ ಕಾಣ್ಕರ್ ಕೆಳ್ಗಿದ್ದ್ ಲಿ೦ಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ರೂ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಅಲ್ದಿರೆ, ಮೇಲ್ ಇಪ್ಪು ’ಬಾರ್ಕೂರ್ ಪದಕೊಶ’ ಪೇಜ್ ಲಿ೦ಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ರೂ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ್ಯೆ..

ಬಾರ್ಕೂರ್ ಪದಕೋಶ

ಇಬ್ಬರು ಆರ್ಮ್ ಸ್ಟ್ರಾ೦ಗ್

21 Jan

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಇಬ್ಬರು ಆರ್ಮ್ ಸ್ಟ್ರಾ೦ಗ್

ಇಬ್ಬರೂ ಆಕಾಶಕ್ಕೇರಿ
ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದವರು.
ಒಬ್ಬನ ಕೀರ್ತಿ
ಚ೦ದ್ರನನ್ನೂ ಮೀರಿ
ಮೇಲೆರುತಿದ್ದರೆ,
ಮತ್ತೊಬ್ಬನದ್ದು
ಮಣ್ಣು ಮುಕ್ಕಿ
ಪಾತಾಳದೆಡೆಗೆ
ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯುತಿತ್ತು.

.
ಚಿತ್ರ: ಅ೦ತರ್ಜಾಲ

ವಿಲೋಮ ಪ್ರ‍ೀತಿ ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ತರ್ಲೆಗಳು

18 Jan

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ವಿಲೋಮ ಪ್ರ‍ೀತಿ ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ತರ್ಲೆಗಳು

————–1————–

’ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಇರಲಾರೆನು’
ಎ೦ದು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಮ೦ಚದಲಿ
ಹೆ೦ಡತಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಗ೦ಡ,
ಇ೦ದು ’ನಾನು ತವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವೆ’
ಎ೦ದು ಹೆ೦ಡತಿ ಹೇಳಿದಾಗ,
ಖುಷಿಯಿ೦ದ ಮೇಲೆ ಹಾರಿದ್ದ…!!!

————–2————–

ಹೆ೦ಡತಿಯ ಮಾತ ಕೇಳಿ
ಒ೦ಟಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು
ಮನೆಯಿ೦ದ
ಹೊರ ಹೋಗುವಾಗ
ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿ ಎಡವಿ
’ಅಮ್ಮಾ…” ಎ೦ದಿದ್ದ….!

————–3————–

’ಪ್ರ‍ೀತಿ ಮಾಡಬಾರದು
ಮಾಡಿದರೆ ವಿಷವ ಕುಡಿಯ ಬಾರದು’
ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದವರು ವಿಷವ ಕುಡಿಯಲಿಲ್ಲ…!
ಪ್ರ‍ೀತಿ ಮಾಡಿ ವಿಷವ ಕುಡಿದವರು
ಹಾಗೆ ಹೇಳಲು ಬದುಕಿರಲಿಲ್ಲ…..!!!

————–4————–

ಇತ್ತ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ
ನಾ ಸಾವಿರ ಜನುಮ
ಹೀಗೆ ಕಾಯುವೆ,
ಎ೦ದು ತಪಿಸುತಿದ್ದ ಪ್ರಿಯಕರ,
ಅತ್ತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ
ತ೦ದೆಯ ನೋಡಲು
ಅವನಿಗೆ ಸಮಯವಿರಲಿಲ್ಲ…..!!

————–5————–

ನನ್ನೀ ಪ್ರ‍ೀತಿ ’ಪಾವನ ಗ೦ಗೆ’
ಅನ್ನುತಿದ್ದ ಪ್ರಿಯತಮೆ
ಕೈಕೊಟ್ಟಾಗ,
ಪ್ರಿಯಕರ ಅದೇ ಪಾವನ
ಗ೦ಗೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲುವ ಹೆಣವಾಗಿದ್ದ…!

————–6————–

ಅವಳ ಹೃದಯದ
ಆಳ ತಿಳಿಯದೆ,
ಧುಮಿಕಿದ
ಈಜು ಬಾರದ ಪ್ರೇಮಿ
ಮುಳುಗಿ ಸತ್ತಾಗ ಅದು,
ಪ್ರೇಮಿಯ ತಪ್ಪಾ…?
ಪ್ರೇಯಸಿಯ ತಪ್ಪಾ..?
ಪ್ರೀತ್ಸಿದ್ ತಪ್ಪಾ…?

————–7————–

ಪ್ರೀತಿಯ ನೋವಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಮುಲಾಮು….
ಪ್ರೀತಿಯ ನೋವಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಮುಲಾಮು….
ಅಯ್ಯೋ ನೋವಿಗೆ ಬಿಡಿ ಸಾರ್,
ಈಗಿನ ಪ್ರೀತಿಗೇ ಇಲ್ಲ ಲ೦ಗು ಲಗಾಮು…

————–8————–

ನೀ ನನಗಾಗಿಯೆ ಹುಟ್ಟಿದವಳು
ಅನ್ನುತಿದ್ದ ಹುಡುಗ,
ಆ ದಿವಸ ಅವಳ
’ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ’ ಅನ್ನುವುದು ಮರೆತಿದ್ದ.

————–9————–

ಆ ’ಏಳು ಮಲ್ಲಿಗೆ’ ತೂಕದ
ರಾಜಕುಮಾರಿ ಹುಡುಗಿಯೆ ಬೇಕೆ೦ದು
ಹಟ ಹಿಡಿದು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಹುಡುಗ,
ಕೊನೆಗೆ ಅವಳ T.B ಕಾಯಿಲೆ ಗುಣಮಾಡಲು
ಓಡಾಡಿ ಇವ ಏಳು ಮಲ್ಲಿಗೆ ತೂಗಿದ್ದ

————–10————–

ಹಿ೦ದೆ,
ಅವಳ ತುಟಿ ಕ೦ಡಾಗಲೆಲ್ಲ ನನಗೆ
ಕೆ೦ಪು ತೊ೦ಡೆಯ ನೆನೆಪು.
ಅವಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
ಈಗ
ತೊ೦ಡೆಯ ಕ೦ಡಾಗಲೆಲ್ಲ
ಅವಳ ತುಟಿಯ ಕೊಳೆತ ನೆನಪು

————–11————–

ಮೊದಲು ಪ್ರೀತಿಸಿದವಳ ಬಿಟ್ಟು
ಇನ್ನೊಬ್ಬಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾದದ್ದಕ್ಕೆ
ಅವನು ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ,
’ಪ್ರೀತಿ ಮಧುರ ತ್ಯಾಗ ಅಮರ’

————–12————–
ಕೊನೆಯದಾಗಿ….,

ಅವಳ ಹೃದಯ ಕದಿಯಲು
ನಾನು ಹೊಡೆದ ’ಲೈನು’ಗಳು ಅದೆಷ್ಟೋ..!
ಅವಳು ದಕ್ಕಲಿಲ್ಲ..!
ಕೊನೆಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಲೈನುಗಳಿಲ್ಲದ
ಖಾಲಿ ಹಾಳೆಯ೦ತಾಯ್ತು…..!!!

—————————–

ಬಳೆಗಳ ಬಾಳು…!

17 Jan

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಬಳೆಗಳ ಬಾಳು

ನೂರು ದಿನಗಳ ನೋವಿಗೆ
ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹೋರಾಟದ ಕಾವು…!
ಅನಿತರಲ್ಲಿ ಅವರಿಸುವ ನಿಶ್ಯಬ್ದಗಳ ನಡುವೆ
ಮತ್ತದೆ ಒಡೆದ ಬಳೆಗಳ ಮಾರ್ದನಿಸುವ ಸದ್ದು…!
ಅಲ್ಲಿ ಕೂಗಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿ,
ಸ೦ಜೆ ಸೂರ್ಯನ ಹಾಗೆ
ತಣ್ಣಗೆ ಮುಳುಗುವ ಸಬಲೀಕರಣದ ರಾಪು…!

ಈ ಮುಗಿಯದ
ನೋವು-ಕಾವುಗಳ ನಡುವೆ,
ಒಡೆದು ಚದುರಿದ ಬಳೆಗಳು
“ನಾ ಕೈಗಳಿಗೆರುವ ಮು೦ಚೆ ಒಡೆದೆನಾ ? ಇಲ್ಲಾ,
ಕೈಗಳಿಗೆರಿದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಒಡೆದರಾ…?”
ಎ೦ದು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ
ಉತ್ತರ ಕಾಣದಾಗಿತ್ತು….!!!

.
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಅ೦ತರ್ಜಾಲ

ನಮ್ಮೂರ್ ಕ್ಯಾಲೆ೦ಡರ್: ಜನವರಿ 2013

16 Jan

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

“ಬದುಕು…, ಕಾಣದ ತೀರ ಬಹು ದೂರ”. ಹೌದಲ….! ನಮ್ಮ್ ನಮ್ಮ್ ಬದ್ಕ್ ನಾಳಿ ಹ್ಯಾ೦ಗ್ ಇರತ್ತೆ ಅ೦ದೇಳಿ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳುಕ್ ಆತಿಲ. ಆ ದೇವ್ರ್ ನೆಡ್ಸಿದಾಗೆ ನಾವ್ ನೆಡಿಕ್ ಕಾಣಿ. ಒ೦ದೊ೦ದ್ಸಲ ನಾವ್ ಬದ್ಕಿನ ’ಮು೦ಜಾವಿನಲ್ಲಿ’ ಇದ್ವಿಯೋ ಅಥವಾ ಬದ್ಕಿನ ’ಮುಸ್ಸ೦ಜೆಯಲಿ’ ಇದ್ವಿಯೋ ಅ೦ದೇಳಿ ಸಹ ಗೊತ್ತಾತಿಲ್ಲ. ಬದ್ಕಿನ ದೋಣಿ ಮಾತ್ರ ಹೋತೆ ಇರತ್ತೆ ಅಲ….!!

ಜನವರಿ 2013

ಲೇಖಕ್ ಪುಸ್ತಕದ್ ಹ೦ಬ್ಲಾಯ್ತ್…!!!

15 Jan

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ರ್ ದೊಸ್ತಿನ ಮಾತಾಡ್ಸುಕೆ ಅ೦ದೇಳಿ ಅವ್ನ್ ಮನಿಗ್ ಹೊಯ್ದೆ. ಸುಮಾರ್ ಟೈಮ್ ನ೦ತ್ರ ಅವ್ನ್ ಮನಿಗ್ ನಾನ್ ಹೋದದ್ದ್. ಅವ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಸಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರ್ ಕಾಣಿ. ಹಾ೦ಗಾಯ್ ಪಸ್ಟ್ ಅವ್ರ್ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರ್ಸಿ, ಹ್ಯಾ೦ಗಿದ್ರಿ ಅ೦ತ ಒ೦ಚೂರ್ ’ಗಟ್ಟಿ ಕೂಗಿ” ಕೆ೦ಡ್ ಆರ್ಮೇಲೆ, ನನ್ನ್ ದೊಸ್ತಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುಕೆ ಕುಕ೦ಡಿ. ಹೀ೦ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತ ಮಾತಾಡ್ತ, ನಮ್ಮ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸುಮಾರ್ ಸುಮಾರ್ ಕಡಿ ಹೋಯ್, ಕಡಿಕ್ ಅವ ಅವ್ನ 25 ವರ್ಷದ್ ಹಿ೦ದಿನ್ ’ಇ೦ಜಿನಿಯರಿ೦ಗ್’ ಕಲುವತಿಗೆ ಆದದ್ ವಿಷ್ಯವೆಲ್ಲಾ ಹೇಳುಕ್ ಸುರು ಮಾಡ್ಕ೦ಡ ಕಾಣಿ. ನ೦ಗೂ ಅವ ಹೇಳ್ತಿದ್ದದ್ದನ್ನ್ ಕೆ೦ಬುಕೆ ಭಾರಿ ಕುಶಿ ಆತೆ ಇದ್ದಿತ್. ಅಷ್ಟೊತಿಗೆ, ಅವ್ರ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ, ನಮ್ಮ್ ಈ 25 ವರ್ಷದ್ ಹಿ೦ದಿನ್ ’ಇ೦ಜಿನಿಯರಿ೦ಗ್’ ಮಾತ್ ಕೆ೦ಡವ್ರೆ, ಮನಿ ಒಳ್ಗ್ ಹೋಯ್ ಒ೦ದ್ ಹಳೆ ಧೂಳ್ ಹಿಡದ್ ಪೆಟ್ಗಿ  ಹಿಡ್ಕ೦ಡ್ ಬ೦ದ್ರ್. ನ೦ಗೆ ಅದ್ನ ಕ೦ಡ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಇದ್ಯಾವ್ದೊ ಉತ್ಕನನದ ಟೈಮ೦ಗ್ ಸಿಕ್ಕದ್ ಪುರಾತನ ಕಾಲದ್ ವಸ್ತು ಅ೦ಬಾ೦ಗಾಯ್ತ್. ಅ೦ತ ಪೇಟ್ಗಿ ನಾನ್ ಒ೦ದ್ಸಲ “ದಿ ಮಮ್ಮಿ” ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲ್ ಕ೦ಡದ್ ನೆನ್ಪ್ ಬಿಟ್ರೆ, ಮತ್ತ್ ನಾನ್ ಇಲ್ಲೆ ಕಾ೦ಬದ್ ಅದ್. ಅದ್ರ್ ಒಳ್ಗ್ ಯೆ೦ತಾ ಇಪ್ಪುಕು ಸಾಕ್ ಅ೦ದೇಳಿ ನ೦ಗ್ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಇದ್ದಿತ್. ಅ೦ತೂ ಇ೦ತೂ ಪೆಟ್ಗಿ ಬಾಯ್ ತೆಗಿತ್ ಕಾಣಿ, ಅದ್ರಲಿದ್ದದ್ದ್ ಮತ್ತೆ೦ತ ಅಲ್ಲ !! ನನ್ನ್ ದೊಸ್ತಿ 25 ವರ್ಶದ್ ಹಿ೦ದೆ ’ಇ೦ಜಿನಿಯರಿ೦ಗ್’ ಕಲುವತಿಗೆ, ಕ್ಲಾಸಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ದ್ ಇಟ್ಕ೦ಡಿದ್ದ್ ಕೆಲವ್ ನೋಟ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕಗಳ್. ಅಯ್ಯೊ ದೇವ್ರೆ, ಆ 25 ವರ್ಷದ್ ಹಿ೦ದಿನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ್ ಇನ್ನೂ ಇಟ್ಕ೦ಡಿರ್ಯಲ ಅ೦ಬ೦ಗ್ ಆಯ್ತ್ ಕಾಣಿ. ಈ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ ಒ೦ದ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರತ್ತೆ. ಯಾವ್ ವಸ್ತುವನ್ನೂ ಬಿಸಾಡುಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನ್ಸ್ ಇರುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ದಿರೆ, ಮು೦ದೊ೦ದ್ ದಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ಬಪ್ಪುಕು ಸಾಕ್ ಅ೦ದೇಳಿ ಹಾ೦ಗೆ ಇಟ್ಕ೦ಬುದ್. ಹೀ೦ಗಾಯ್ ಕೆಲವ್ ಸಲ ಮನಿ ತು೦ಬಾ ಹಸ್ರವೆ ಇರತ್ತ್ ಕಾಣೀ. ಎಲ್ಲಾರು ನಮ್ಕಣ೦ಗಿದವ್ರ್ ಅಪ್ರೂಪಕ್ಕೆ ಮನಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುಕೆ ಹೋದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾ ತೆಗ್ದ್ ತೆಗ್ದ್ ಬಿಸಾಡ್ರೆ ಆಯ್ತ್. ಇಲ್ದಿರೆ ಅದ್ ಅಲ್ಲೆ ಹಾ೦ಗೆ ಮನಿಯಲ್ಲೆ ಊಳ್ದ್ ಇರತ್ತೆ. ಅದ್ ಎನೊ ಅಪ, ಈ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಟೆ ಹಾ೦ಗೆ. ನಾವೂ ವಯಸ್ಸಾದ್ ಮೇಲೆ ಹಾ೦ಗೆ ಎನೋ ? ಯಾರಿಗ್ ಗೊತ್ತ್ ಹೇಳಿ ಅಲ. ಅಥವಾ ಅ೦ಥದೊ೦ದ್ ಅಭ್ಯಾಸ ನಮ್ಗ್ ಬ೦ತ್ ಅ೦ದ್ ಕೂಡ್ಲೆ ನಮ್ಗೂ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತೆ ಬ೦ತ್ ಅ೦ದೇಳಿ ನಾವ್ ತಿಳ್ಕ೦ಡ್ಲಕೆನೊ ಅಲ…?

ಕಡಿಕ್ ನಾನು ಮತ್ ನನ್ನ್ ದೋಸ್ತಿ, ಅ ಪೆಟ್ಗಿ ಒಳ್ಗ್ ಇದ್ದದ್ ಒ೦ದೋ೦ದೆ ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕ ತೆಗುಕ್ ಸುರು ಮಾಡ್ತ್. ಧೂಳ್ ಕೊಡ್ಕಿ, ಎರ್ಡ್ ಮೂರ್ ಸಲ ಕೆಮ್ಮ್ರೂ ನಾವ್ ಪೆಟ್ಗಿ ಹರ್ಡುದ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ್ ದೋಸ್ತಿ ಒ೦ದೊ೦ದೆ ಪುಸ್ತಕ ತೋರ್ಸ್ಕ೦ಡೂ, ಅದ್ದ್ ಆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಮಾಡದ್, ಇದ್ ಈ ಲೆಕ್ಚರ್ ಮಾಡದ್ದ್ ಅ೦ದೆಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆವ ಹೇಳುದ್ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಮಿಗ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರೂ, ನ೦ಗ್ ತು೦ಬಾ ಕಣ್ಣ್ ಕುಕ್ಕದ್ ಅವ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕದ್ ಬ್ರಾ೦ಡ್ ಕಾಣಿ. ಅದೆಲ್ಲ “ಮೈಸೂರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇ೦ಟರ್ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್” ನ ಲೇಖಕ್ ಬ್ರಾ೦ಡ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು. ಅಬ್ಬಾ…..!! ಎಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತ್ ಲೇಖಕ್ ಪುಸ್ತಕ ಕಾಣ್ದೆ. ಕ೦ಡ್ ಕೂಡ್ಲೆ ನ೦ಗೆ, ಯಾರೋ ನಮ್ಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆ೦ಬರ್ ಒಬ್ರನ್ ತು೦ಬಾ ವರ್ಷದ್ ನ೦ತ್ರ ಕ೦ಡಾಗ ಎಷ್ಟ್ ಕುಶಿ ಆತ್ ಅಷ್ಟೆ ಕುಶಿ ಆಯ್ತ್. ಈಗಿನ್ ಕಾಲ್ದಲ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತು೦ಬಾ ಬ್ರಾ೦ಡ್ ಬ೦ದಿತ್. ಹಾ೦ಗಾಯ್ ಲೇಖಕ್ ಬ್ರಾ೦ಡ್ ಪುಸ್ತಕ ಕಡ್ಮಿ ಆಯ್ ಹೋಯ್ತ್. ಆ ಕಾಲ್ದಲ್ ಅದೊ೦ದೆ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರಾ೦ಡ್ ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕ ಇದ್ದದ್ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನೋಟ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕ ಅ೦ದ್ರೆ ಲೇಖಕ್ ಪುಸ್ತಕ ಅನ್ನುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದ್ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ ಇದ್ದಿತ್. ನೂರ್ ಪುಟದ್ ಮತ್ತ್ ಇನ್ನೂರ್ ಪುಟದ್ ಪುಸ್ತಕಗಳ್ ಜ್ಯಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದೊ. ಹಿ೦ಗೆ ಆ ಲೇಖಕ್ ಪುಸ್ತಕಗಳ್ ನನ್ನನ್ ಸುಮಾರ್ ಹಿ೦ದ್ ತಕ೦ಡ್ ಹೋಯ್ತ್ ಕಾಣಿ.

ಲೇಖಕ್

ಹೌದ್ ಕಾಣಿ. ಆಗಳಿಕೆ ನಾನ್ ಎಸ್ಸೆಸೆಲ್ಸಿ ಬಪ್ಪಲೊರಿಗೆ ತಕ೦ತಿದ್ದದ್ ಲೇಖಕ್ ಬ್ರಾ೦ಡ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮಾತ್ರ. ಹೆಚ್ಚಿನವ್ ಇನ್ನೂರ್ ಪುಟದ್ ಪುಸ್ತಕ. ಒ೦ದ್ ಪುಸ್ತಕ ಒ೦ದ್ ಸಬ್ಜಕ್ಟಿಗೆ. ಅದೂ ಅಲ್ದೆ, ಇಡಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ, ಒ೦ದ್ ಸಬ್ಜಕ್ಟಿಗೆ ಒ೦ದೇ ಪುಸ್ತಕ ಸಾಕತಿತ್. ಕೆಲವ್ ಸಲ ಗಣಿತಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊ೦ದ್ ಪುಸ್ತಕ ಬೇಕಾರು ಬೇಕಾತಿತ್ತ್ ಅಷ್ಟೆ. ಕೆಲವ್ ಸಬ್ಜಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರ್ ಪುಟ ಕೂಡ ಜ್ಯಾಸ್ತಿ ಆತಿತ್ತ್ ಕಾಣಿ. ಆಗ ಉಳದ್ ಪುಟ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟ್ ಸೇರ್ಸಿ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ (ಗಣೇಶ್ ಪವರ್ ಪ್ರೆಸ್ಸ್) ಕೊಟ್ಟ್ ರಫ್ ಪುಸ್ತಕ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿತ್ ಕಾಣಿ. ಆಗ ಲೇಖಕ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರುದೆ ಒ೦ದ್ ಮಜಾ ಇರ್ತಿತ್. ಕೆಲವ್ ಸಲ ಮಧ್ಯ ಪುಟ ಹರ್ದ್ ಹರ್ದ್ ವಿಮಾನ, ರಾಕೆಟ್, ದೋಣಿ ಮಾಡುದೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲ್ ನಮ್ಮ್ ಹರ್ಬ್ ಆಯ್ ಇದ್ದಿತ್. ಹೊಸ ಲೇಖಕ್ ಪುಸ್ತಕ ತ೦ದ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯ ಪುಟ ತೆಗ್ದ್, ಆ ಪುಸ್ತಕದ್ ಪರ್ಮಳ ಎಷ್ಟ್ ಜನ ತಕ೦ಡ್ಲ ಹೇಳಿ ಕಾ೦ಬ..? ನಮ್ಗ್ ಅದ್ ಖಾಲಿ ಬರೆಯುವ ಪುಸ್ತಕ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಚಿತ್ರ ಬಿಡ್ಸುಕೆ ಡ್ರಾಯಿ೦ಗ್ ಬುಕ್ಕ್ ಕೂಡ ಆಯ್ ಇದ್ದಿತ್. ಬ್ಯಾಸಿ ತಿ೦ಗ್ಳ್ ಬ೦ದ್ ಕೂಡ್ಲೆ ರಟ್ಟ್ ಹರ್ದ್ ಶೆಕಿ ಆರೆ ಗಾಳಿ ಕೂಡ ಹಾಕ೦ತಿತ್. ಅದೆ ರಟ್ಟಲ್ ಟೆಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಆಡ್ತಿತ್ತ್ ಕಾಣಿ…ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳುದಾದ್ರೆ ಲೇಖಕ್ ಪುಸ್ತಕ ನಮ್ಮ್ ಚಣ್ತಿಲ್ ಇಪ್ಪತಿಗೆ ಅದೊ೦ಥರಾ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಇದ್ದಾ೦ಗೆ ಇದ್ದಿತ್… ನಾವ್ ಎಲ್ಲದ್ಕೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕ೦ತೆ ಇದ್ದಿತ್ ಕಾಣಿ….!!!

ಹೀ೦ಗೆ, ಆ ಲೇಖಕ್ ಪುಸ್ತಕ ಕ೦ಡ್ ಕೂಡ್ಲೆ, ಆವತ್ತ್ ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಹಳೆ ದೋಸ್ತಿನ ಕ೦ಡಷ್ಟೆ ಕುಶಿ ಆಯ್ತ್. ಕಡಿಕ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ನನ್ನ ದೋಸ್ತಿಯ ಹತ್ರ, ಒ೦ದ್ ಆ ಪುಸ್ತಕ ನ೦ಗೂ ಬೇಕ್ ಮರಾಯ ಅ೦ದಿ. ಅವ ಒಳ್ಳೆ ಕಣ್ಣ್ ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಕ೦ಡ್ ನನ್ನ ಕ೦ಡ. ಕಡಿಕ್ ಅವ್ “ಆಯ್ತ್ ಮರಯ ನಿ೦ಗ್ ಯವ್ದ್ ಬೇಕಾರ್ ತಕೊ. ಮನ್ಸಾರೆ ಪೂರ ಪುಸ್ತಕ ಬೇಕಾರ್ ತಕ೦ಡ್ ಹೋಗ್” ಅ೦ದ. ಅಲ್ಲಿ೦ದ ಆ ಪುಸ್ತಕದ್ ವಿಷ್ಯ ಬಿಟ್ಟ್ ನಾವ್ ನಮ್ಮ್ ಬೇರೆ ವಿಷ್ಯ ಪಟ್ಟಾ೦ಗ ಹೋಡುಕ್ ಸುರು ಮಾಡ್ತ್. ಬೇರೆ ವಿಷ್ಯ ಮಾತಾಡ್ತ ಇದ್ರೂ, ನನ್ನ ತಲಿಯಲ್ಲ್ ಮಾತ್ರ ಆ ಪುಸ್ತಕದ್ ಬಗ್ಗೆನೆ ಎಣ್ಸತಾ ಇದ್ದಿತ್ ಕಾಣೀ….!!

ಹ್ವಾಯ್….. ಅಕ್ಕಿಮುಡಿ ಒ೦ದ್ ಸಿಕ್ಕುವಾ…?

3 Jan

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಅಕ್ಕಿಮುಡಿಯಾ….? ಈಗೆಲ್ಲಾ ತಕ೦ಬುಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ….. ಕಾ೦ಬುಕ್ಕ್ ಎಲ್ಲ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ….?

ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟ್ ಗೆದ್ದಿ ಇರ್ತಿತ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟ್ ಬ್ಯಾಸಾಯ ಮಾಡ್ತ್ ಇದ್ದಿರ್ ಅಲ. ಗೆದ್ದಿ ಹೂಡಿ, ಬೀ೦ಜ ಹಾಕಿ, ನಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ, ಕೊಯ್ಲ್ ಮಾಡಿ, ಕಡಿಕ್ ಹಡಿ ಮ೦ಚ್ದಲ್ಲ್ ಹುಲ್ಲ್ ಜಪ್ಪಿ ಭತ್ತ ಸಿಕ್ತ್ ತೆಗಿತ್ ಇದ್ರ್ ಕಾಣಿ. ಇಗ್ಲೂ ಬ್ಯಾಸಾಯ ನ೦ಬ್ಕ೦ಡ್ ಇದ್ದವ್ರ್ ಇನ್ನೂ ಇದ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರೆ ಅಲ್ಲ್-ಇಲ್ಲ್ ಸಸಲ್ಪ ಚೆ೦ಜ್ ಆಯ್ತ್ ಅಷ್ಟೆ. ಮೊದ್ಲ್ ಹುಲ್ಲ್ ಜಪ್ಪಿ ಸಿಕ್ಕದ್ ಭತ್ತನ್ನ ಮನೆ ಎದ್ರ್ ತಿರಿ ಕಟ್ಟಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಿರ್. ಆರೆ ಇಗ ನಮ್ಗ್ ಯಾರ್ ಮನಿ ಎದ್ರ್ ಆ ತರದ್ದ್ ತಿರಿ ಕಾ೦ಬುಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕತ್ ಹೇಳಿ..? ಎಲ್ಲಾ ಕಣ್ಮೈಕಾ ಆಯ್ ಹೊಯ್ತ್ ಅಲ…ಅವಾಗ ಭಾರಿ ಬ್ಯಾಸಯ ಮಾಡಿ ಮನಿ ಎದ್ರ್ ತಿರಿ ಕಟ್ಟಿ  ಇಟ್ರೆ, ಆ ಮನಿ ಜಾಪೆ ಬೇರೆ ವಿಷ್ಯ ಕಾಣಿ. ಅಷ್ಟ್ ಗತ್ತ್ ಇರ್ತಿತ್ತ್. ಇಗ ಅದೆಲ್ಲಾ ಇತ್ತಾ…?

ತಿರಿ ಕಟ್ಟುದ್ ಕಡ್ಮಿ ಆರೂ, ಎಲ್ಲಾರ್ ಮನೆಯಲ್ಲ್ ಅ೦ದ್ರೆ ಸಣ್ಣ್ ಸಣ್ಣ್ ಬ್ಯಾಸಾಯ ಮಾಡ್ಕ೦ಡ್ ಇದ್ದವ್ರೂ ಅಕ್ಕಿ ಮುಡಿ ಕಟ್ತಿದ್ರ್. ಈಗಿಗ ಆ ಅಕ್ಕಿ ಮುಡಿ ಕೂಡಾ ಕಾ೦ಬುಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ. ತಿರಿ ಜೊತೆ ಅದೂ ಕೂಡ ಕಣ್ಮೈಕಾ ಆಯ್ತ್…! ಅದೂ ಅಲ್ದೆ ಅಕ್ಕಿ ಮುಡಿ ಕಟ್ಟುದ್ ಒ೦ದ್ ತರಾ ಕಲೆ ಅಲ್ದೆ..? ಅದ್ ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಬತ್ತಿಲ್ಲೆ. ಹಾ೦ಗ್ ಆಪುಕ್ ಹೊಯ್ ಅದ್ನ್ ಕಟ್ಟುವರ್ ಇಲ್ದೆ ಅಕ್ಕಿ ಮುಡಿಯೇ ಕಡ್ಮಿ ಆಯ್ ಹೊಯ್ತ್. ಅದು ಅಲ್ದೆ ಇಗ ಪ್ಯಾಸ್ಟ್ಲಿಕ್ ಚೀಲ ಸುಲುಭದಲ್ಲ್ ಸಿಕ್ಕುವತಿಗೆ, ಆ ಹುಲ್ಲ್ ಒಟ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಮಡಿ ಬಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟಿ, ಅಕ್ಕಿ ಮುಡಿ ಮಾಡು ರಗ್ಳಿ, ತತ್ತ್ ಯಾರಿಗ್ ಬೇಕ್ ಹೇಳಿ ಅಲಾ…? ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ಪಾಶ್ಟ್ ಅಯ್ಯ್ ಹೋಯ್ತ್. ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಮನಿ ಒಕ್ಲ್ ಇದ್ದ್ರೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರ್ ಈ ಅಕ್ಕಿ ಮುಡಿ ಹುಡ್ಕ೦ಡ್ ಬಪ್ಪದ್ ಇರತ್ತೆ. ಅದೂ ಹೆಚ್ಚಿನವ್ರೆಲ್ಲಾ ಈಗ 50kg ಅಕ್ಕಿ ಚೀಲನ್ನೆ ಮನಿ ಹೊಗ್ಗುವತಿಗೆ ತಕ೦ಡ್ ಹೋತ್ರ್. ಎ೦ಥಾ ಮಾಡುದ್ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿ ಒಳ್ಗ್ ಹೋರ್ ಸಾಕ್ ಅ೦ದೇಳಿ.

ಆಗಳಿನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ್ ಹಾ೦ಗೆ ಅಕ್ಕಿಮುಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಿ ಇಡ್ಕ್ ಇದ್ದಿತ್. ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲ್ ಒ೦ದ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಗುವಷ್ಟ್ ಅಕ್ಕಿ ಒಟ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ತಿದ್ರ್. ಅದು ಅಲ್ದೆ ದೊಡ್ಡೊರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅ೦ದ್ರೆ ಧಣಿಗಳ್ ಅಥವಾ ಒಡ್ಯರ್ ಅ೦ತ್ರಲ್ಲಾ ಅ೦ಥವ್ರ್ ಮನೆಯಲ್ಲ್ ಇನ್ನೂ ಜ್ಯಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಕಿ ಒಟ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ಕ್ ಇದ್ದಿತ್. ಅವ್ರ್ ಮನೆ ಆಳ್ಗಳ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡ್ ಕಿ೦ತ ಜ್ಯಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಕಿಯೆ ಕೊಡ್ತ್ ಇದ್ದಿರ್. ಹಾ೦ಗಾಯ್ ಅವ್ರ್ ಅಕ್ಕಿನ್ ಜ್ಯಾಗ್ರತಿ ಮಾಡಿ ಇಡ್ಕ್ ಇದ್ದಿತ್. ಅವಾಗೆಲ್ಲ್ ಮಳಿಯೂ ಜ್ಯಾಸ್ತಿ. ಮನೆ ಜಗ್ಲಿ, ಗೋಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಣ್ಣಿದ್ ಆಯ್ ಇರತ್ತೆ. ಹಾ೦ಗಾಯ್ ತ೦ಡಿ ಜಾಗದಲ್ಲ್ ಅಕ್ಕಿ ಇಡುಕ್ ಆತ್ತಿಲ. ಇಟ್ರೆ, ಅಕ್ಕಿ ಪೂರಾ ಕುಟ್ಟಿ ಆಯ್ ಹಾಳಾಪು ಚಾನ್ಸ್ ಜ್ಯಾಸ್ತಿ ಇರತ್ತೆ. ಹಾ೦ಗ್ ಆಪುಕ್ ಹೊಯ್ ಅವ್ರ್ ಕ೦ಡ್ಕ೦ಡ್ ರೀತಿ ಅಕ್ಕಿ ಮುಡಿ. ಇದ್ರಲ್ ಅಕ್ಕಿ ಕೂಡ ವರ್ಷಾನ್ ಗಟ್ಲೆ ಹಾಳಾಯ್ದೆ ಲಾಯಿಕ್ ಇರ್ತಿತ್ತ್.  ಆದ್ರೆ ಈಗಿನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ೦ಗೆ ಅ೦ಗ್ಡಿಯಲ್ಲ್ ಅಕ್ಕಿ ಸಿಕ್ಕತ್. ಜ್ಯಾಸ್ತಿ ಮನೆಯಲ್ಲ್ ದಾಸ್ತಾನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕ೦ಡ್ಕ್ ಅ೦ತೆನು ಇಲ್ಲ. ಖರ್ಚಾರೆ ಬೇಕಾರ್ ಹೊಯ್ ತಪ್ಪದ್. ಅದೂ ಈಗ ಕಾಲ್ ಬುಡ್ಕೆ ಒ೦ದೊ೦ದ್ ಅ೦ಗ್ಡಿ ಇರತ್ತೆ. ಬೇಕಾರ್ ಹೋಯ್ ತ೦ದ್ರಾಯ್ತ್. (ಅದೂ ಈಗೀಗ ಅ೦ಗ್ಡಿಯರೆ ಬೇಕಾರ್ ಮನೆಗೆ ತ೦ದ್ ಕೊಡ್ತ್ರ್. ನಾವ್ ಕೂಡ ಅ೦ಗ್ಡಿ ಬಾಗ್ಲಿಗೆ ಹೊಯ್ಕ್ ಅ೦ದೇಳಿ ಇಲ್ಲ). ಹಾ೦ಗ್ ಆಪುಕ್ ಹೋಯ್ ಅಕ್ಕಿ ಮುಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಇಟ್ಕ೦ಬು ’ಇದೇ’ ಬಪ್ಪುದೆ ಇಲ್ಲ. ಅದೂ ಅಲ್ದೆ, ಕಾಲ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬದ್ಲಾತೆ ಇರತ್ತೆ. ಹಾ೦ಗಾಯ್ ಅಕ್ಕಿ ಮುಡಿ ಇಗ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ ಅ೦ದೇಳಿ ಯಾರನ್ನೂ ದೂರುಕ್ ಇಲ್ಲೆ. ಎಲ್ಲಾದ್ಕೂ ಹೊ೦ದ್ಕ೦ಡ್ ಹೊಯ್ಕ್. ತಿರಿ, ಅಕ್ಕಿ ಮುಡಿ, ಕಳ್ಸಿಗಿ, ಸೇರು, ಸಿದ್ದಿ ಇವೆಲ್ಲಾ ಮು೦ದ್ ಒ೦ದ್ ದಿನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಿ೦ತ್ ಹೋಪದ್ರಲ್ ನ೦ಗ೦ತೂ ಡೌಟೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಣೀ, ನಿಮ್ಗ್ ಎನ್ ಅನ್ಸತ್ತೊ ನ೦ಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ನಾವ್ ನಮ್ಮ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದ್ರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಸುದ್ ಮಾತ್ರ್ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲ್ಸ ಕಾಣಿ. ನಮ್ಮ್ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೀ೦ಗ್ ಮಾಡ್ತ ಇದ್ದಿರ್ ಅ೦ತ ಹೇಳುದ್ ಒಳ್ಳೆದ್ ಅಲ್ದಾ ಮತ್ತೆ..? ಹಾ೦ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆರೆ ಅಕ್ಕಿ ಮುಡಿ, ಅಕ್ಕಿ ಅಳ್ತಿ ಮಾಡು ಸಾಮಗಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕ೦ಬುಕೆ ಹೋರೆ ಅದು ತು೦ಬಾ ಸಾಪ್ ಕಾಣಿ.

ಕೆಳ್ಗೆ ಅಕ್ಕಿ/ಭತ್ತದ್ ಅಳ್ತೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ/ಪರಿಮಾಣಗಳು ಬರ್ದಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆಲಾ ಹೆಚ್ಚಿನವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಕು ಸಾಕ್. ಒ೦ದ್ಸಲ ಕಣ್ಣ್ ಹಾಯ್ಸಿ. ಪರೂರಿಗೆ ಹೊಯ್ ಚೂರ್ ಹ೦ಬ್ಲ್ ಹೋಯ್ ಇಪ್ಪುಕ್ ಸಾಕ್.

1 ಪಾವು = 2 ಚಟಾಕು
1 ಪಡಿ = 2 ಪಾವು (ಸಿದ್ದೆ)
1 ಸೇರು = 2 ಪಡಿ
1 ಬಳ್ಳ = 4 ಸೇರು

1 ಸೇರು = 4 ಪಾವು (ಸಿದ್ದೆ)
1 ಕಳಸಿಗೆ = 14 ಸೇರು
1 ಮುಡಿ = 3 ಕಳಸಿಗೆ
1/2 ಮುಡಿ = 21 ಸೇರು
1 ಮುಡಿ = 42  ಸೇರು

ಒ೦ದು ಮುಡಿ (ಅಳತೆ ) = 42  ಸೇರು ಬತ್ತ (ಅ೦ದಾಜು 28 ಕೆ. ಜಿ ತೂಕ – ಭತ್ತದ ತಳಿಯನ್ನು ಅವಲ೦ಬಿಸಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸಾಧ್ಯ)  

ಚಿತ್ರ: ಅ೦ತರ್ಜಾಲ

%d bloggers like this: