ಬಾ ಬೆಳಕೆ…!

12 Nov

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಕಗ್ಗತ್ತಲ ಗೂಡಿನೊಳಗಿರುವ
ಅಳುಕುವ ಜೀವಕೆ
ಪುಳಕದ ನಗುವಾಗಿ
ಬಾ…!
 
ಬಳಲಾಟದ ಹೋರಾಟದಲಿ
ತಲ್ಲಣಿಸುವ ಮನಕೆ
ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನ ನಲಿವಾಗಿ
ಬಾ…!
 
ಅಂತರಂಗದ ಕದವ ತೆರೆದು
ಹರಡಿದ ಅ೦ಧಕಾರಕ್ಕೆ
ಜ್ಞಾನದ ಆಕಾಶಗ೦ಗೆಯಾಗಿ
ಬಾ…!
 
ನಾಳೆಯ ಕನಸಿನ ಬದುಕಿಗೆ
ಕೈಚಾಚಿ ಕೋರುವ
ಭರವಸೆಯ ಶಿಖರವಾಗಿ
ಬಾ…!
 
ಓ ಬೆಳಕೆ, ನೀ ನನಗೆ,
ಮನೆ ಬೆಳಗುವ ಹಣತೆಯಾಗಿ,
ಒಲುಮೆಯ ಚಿಲುಮೆಯಾಗಿ
ಬಾ…!
.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೀಪಾವಳಿಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಪ್ರೀತಿ ಇರಲಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಳಗಲಿ, ಶಾ೦ತಿ ಹರಡಲಿ, ಮಾನವೀಯತೆಯ ಬೆಳಕು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಸದಾ ಹರಿಯುತ್ತಿರಲಿ.
————————
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಅ೦ತರ್ಜಾಲ  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: