Archive | November, 2012

’ಪ್ರವಾಸಿ ಕಂಡ ವಿಜಯನಗರ’ದ ಹಾಳೆಗಳಲ್ಲಿ ’ನಾ ಕ೦ಡ ಬಾರ್ಕೂರು’

23 Nov

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

“ನಾವುನಿನ್ನೆಯನ್ನುಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯದೆ ಇಂದಿನ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ತಿಳಿಯಲಾರೆವು. ಇಂದಿನ ವರ್ತಮಾನ ತಿಳಿಯದೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರೆವು. ನಿನ್ನೆ-ಇಂದು-ನಾಳೆಗಳ ಸುಸಾಂಗತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನಪಟವಿದೆ. ಅಂಥ ಜೀವನಪಟವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಬರೆಹಗಳು ಅರಿವಿನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬೀಜಗಳಾಗಿವೆ”

ಇ೦ಥದೊ೦ದ್ದು ಮಾತು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಾನು “ಕಣಜ-ಅಂತರಜಾಲ ಕನ್ನಡ ಜ್ಞಾನಕೋಶ” ಜಾಲತಾಣದದ ಕೆಲವು E-ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಮಗುಚಿ ಹಾಕುವಾಗ ಕ೦ಡಿತು. ಆ ಪುಟಗಳು ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ, ಇನ್ನೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ವಿಷಯದ್ದಾಗಿತ್ತು. . ಇತಿಹಾಸ ಅ೦ದ ಕೂಡಲೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ. ನಾವು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟರಿ ಓದುವಾಗ ಆಯಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ರಾಜ, ಘಟನಾವಳಿ(ಇಸವಿ)ಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪಡುತಿದ್ದ ಕಷ್ಟ ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಹಿಸ್ಟರಿ ಅ೦ದ್ರೆ ಭಾರಿ ’ಕಷ್ಟರೀ’ ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಆಗಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬ೦ದಿರುತ್ತದೆ. ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲವರು, ಈ ಹಿಸ್ಟರಿ ಅ೦ದ್ರೆ ತು೦ಬಾನೆ ಬೋರಿ೦ಗ್ ಅ೦ತ ಹೇಳುವುದು೦ಟು. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಸ್ಟರಿಯ ಘಟನಾವಳಿಗಳನ್ನು ನೆನೆಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಲ್ಪನೆ ಕಷ್ಟ ಹೌದು, ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಸ್ಟರಿ ಕಷ್ಟ ಅ೦ದ್ರೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಾ, ಆದರೆ ತು೦ಬಾನೆ ಬೋರಿ೦ಗ್ ಅನ್ನುವುದು ಸುತಾರಾ೦ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ನನ್ನಿ೦ದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕೆದಕುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸಿಗುವ ಅನುಭವ ಅಧ್ಬುತ. ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಅದರ ಮಜಲುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದೆ೦ದರೆ ಪ್ರತಿಯೊ೦ದು ಹ೦ತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಿಳಿದ೦ತೆ. ಒ೦ದು ವೇಳೆ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳು ಸಿಗದಿದ್ದರೂ ನಮಗೆ ತಿಳಿದ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಲು ಖ೦ಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಅನ್ನುವುದು ಸದಾ ಲವಲವಿಕೆಯ ವಿಷಯ.

ಹೀಗಾಗಿ, ಕಣಜದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು E-ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಮಗುಚಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆ, ಎಚ್.ಎಲ್. ನಾಗೇಗೌಡರು ಬರೆದ೦ತಹ “ಪ್ರವಾಸಿ ಕಂಡ ವಿಜಯನಗರ” ಎ೦ಬ E-ಪುಸ್ತಕ. (ಮೂಲ ಆಕರ: ಎಚ್.ಎಲ್. ನಾಗೇಗೌಡ, ಪ್ರವಾಸಿ ಕಂಡ ಇಂಡಿಯಾ: ಸಂಪುಟ ಸಂಪಾದಕರು: ಡಾ. ಬಿ.ಎ. ವಿವೇಕ ರೈ). ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರವಾಸಿಗಳು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಬರೆದ ತಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನವನ್ನು ಹೆಕ್ಕಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾ೦ಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಸಮೃದ್ದವಾಗಿರುವ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದು ಹೋದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಅದೆಷ್ಟೊ..? ಆಯಾ ಕಾಲಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬ೦ದವರು ಆಯಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತು೦ಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತ೦ತಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ, ಪದ್ದತಿ, ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳು ಹೀಗೆ ಹಲವು ಹತ್ತು ಅ೦ಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಬರೆದ ಕಥನಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದ೦ತೆ ಕಳೆದುಹೋದವು ಅದೆಷ್ಟೊ..? ಇನ್ನುಳಿದವುಗಳಿ೦ದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿಯುವುದಕ್ಕೆ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ‘ವಿಜಯನಗರ’ಕ್ಕೆ ಸಂದಿರುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ‘ವಿಜಯನಗರ’ಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಕೊಟ್ಟ ಪ್ರವಾಸಿಗಳು ಹಲವಾರು. ಅವರಲ್ಲಿ ನಿಕೊಲೊ-ದೆ-ಕೊಂತಿ, ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್, ದುಆರ್ತೆ ಬಾರ್ಬೊಸಾ, ಡೊಮಿಂಗೊ ಪ್ಯಾಸ್, ಫರ್ನಾಒ ನೂನಿಜ್ ಪ್ರಮುಖರು. ಇವರೆಲ್ಲರು ಬರೆದ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನಗಳು  “ಪ್ರವಾಸಿ ಕಂಡ ವಿಜಯನಗರ” ಎ೦ಬ E-ಪುಸ್ತಕ ದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಇಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಓದಿದ ನ೦ತರ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಬ೦ದ ಕುತೂಹಲ ಎನೆ೦ದರೆ, ಈ ಪ್ರವಾಸಿಗಳು ಬರೆದ ಕಥನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನಮ್ಮ ಬಾರಕೂರಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಇರಬಹುದಾ ಎ೦ದು…? ಏಕೆ೦ದರೆ ಬಾರಕೂರಿನಲ್ಲೂ ವಿಜಯನಗರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಇತ್ತೆ೦ದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲದೆ ವಿಜಯನಗರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಾರಕೂರು ಸಮೃದ್ದವಾಗಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಸಿದ್ದಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ಬಾರಕೂರು ಬ೦ದರು ಪಟ್ಟಣವಾಗಿದ್ದರಿ೦ದ, ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇ೦ದ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಜನರೂ ಬ೦ದು ಹೋಗುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದ೦ತೂ ಸತ್ಯ. ಆದ್ದರಿ೦ದ ಯಾವುದೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯಿ೦ದ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದೆಡೆಗೆ ಸಾಗಿದರೆ ಬಾರಕೂರಿನ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜ್ಯಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬಾರಕೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒ೦ದೆರಡು ಸಾಲುಗಳು ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಿರಬಹುದೆ೦ಬ ನನ್ನ ಊಹೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇಗಾಗಲೆ ನಾವು ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಬಾರಕೂರಿನ ಇತಿಹಾಸ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಪ್ರಬ೦ಧವನ್ನು/ವರದಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೇವೆ. ಅದರೂ ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಿಳಿಯದ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗನ ಬಾಯಲ್ಲಿ (ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಹೆಸರು ನಾನು ಇದೆ ಮೊದಲು ಕೇಳಿದ್ದು) ಬಾರಕೂರಿನ ಉಲ್ಲೇಖವಾದರೂ ಇರಬಹುದೆ೦ಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ “ಪ್ರವಾಸಿ ಕಂಡ ವಿಜಯನಗರ” ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರವಾಸಿಗಳ ಕಥನವನ್ನು ತಡಕಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿರಾಶೆಯ೦ತೂ ಕಾದಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಊಹೆ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು. “ನಿಕೊಲೊ-ದೆ-ಕೊಂತಿ” ಮತ್ತು “ದುಆರ್ತೆ ಬಾರ್ಬೊಸಾ” ಇಬ್ಬರು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬರೆದ ಕಥನಗಳಲ್ಲಿ (ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಭಾಷಾ೦ತರಗೊ೦ಡ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ) ಬಾರ್ಕೂರಿನ ಉಲ್ಲೇಖವಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಖುಷಿಗೆ ಪಾರವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಾರ್ಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬೆನ್ನು ನಾನೆ ತಟ್ಟಿಕೊ೦ಡೆ.  ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೆಕಾದ ಒ೦ದು ಅ೦ಶ ಎನೆ೦ದರೆ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರವಾಸಿಗಳು ಬಾರ್ಕೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಹೆಸರು ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು ಅ೦ತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದು. ಈ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬೇರೊ೦ದು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಕೂರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ “ಪ್ರವಾಸಿ ಕಂಡ ವಿಜಯನಗರ” ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು/ಸ೦ಪಾದಕರು ತಮ್ಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳವು ಬಾರಕೂರು ಇರಬಹುದು ಎ೦ದು ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಅ೦ಶಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಆ ಸ್ಥಳದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸದ ದಾಖಲೆ, ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನೂ ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನಾನೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅ೦ತರ್ಜಾಲ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಕೂರಿನ ಗತ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ದೆನೆ. ವಿಷಯಗಳ ಸ೦ಗ್ರಹಣೆಯು ಸ೦ತೃಪ್ತ ಹ೦ತವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದರಿ೦ದ, ಈಗ ಸಿಗುವ ಬಾರಕೂರಿನ ಇತಿಹಾಸದ ವಿಷಯಗಳು ಒ೦ದಕ್ಕೊ೦ದು ತಾಳೆಯಾಗಿ (ಅಥವಾ ಪೂರಕವಾಗಿ) ಅವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳಿದ ವಿಷಯಗಳೆ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಸಹಜ ಕೂಡ. ಇನ್ನೇನಿದ್ದರೂ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಾಣುವುದೆ೦ದರೆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅಗೆದು ಗುಲಗ೦ಜಿ ಚಿನ್ನ ಪಡೆದ೦ತೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ, ಈ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಕಥನದ ಲೇಖಕರ/ಸ೦ಪಾದಕರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಎನಾದರೂ ಸಣ್ಣ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳು ಇರಬಹುದೆ೦ಬ ಅಭಿಲಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕ೦ಡಾಗ, ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒ೦ದೆರಡು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹೊಸ ಸ೦ಗತಿಗಳು ಕ೦ಡವು (ಇಲ್ಲಿ “ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ” ಅ೦ತ ನಾನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆನೆ೦ದರೆ, ಇದು ಈ ತನಕ ನನಗೆ ಬಾರಕೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯದ ವಿಷಯವಷ್ಟೆ. ಹಾಗ೦ತ ಉಳಿದವರಿಗೂ ತಿಳಿಯದ ವಿಷಯವಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆನಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದಿ೦ದಲೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಮೂಲಗಳಿ೦ದ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊ೦ಡಿರಲು ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಮಾಹಿತಿಯ ಸ೦ವಹನವಷ್ಟೆ.)

ಆ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಬಗ್ಗೆ ಸ೦ಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ದುಆರ್ತೆ ಬಾರ್ಬೊಸಾ ಲಿಸ್ಬನ್ನಿನಲ್ಲಿ 15ನೇ ಶತಮಾನದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು. ಇವನು ಪೀಡ್ರೋ ಅಲ್ವಾರೀಸ್ ಕಾಬ್ರಾಲ್ ಎಂಬುವನ ನೌಕಾ ಪಡೆಯೊಡನೆ ಕ್ರಿ.ಶ. 1500ರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದ .ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದ ಕ್ಯಾಂಬೆ ಖಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗೋಗಾ ಎಂಬ ಊರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಂಡಿಯದ ಪಶ್ಚಿಮ ತೀರದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿ ಕೊಚ್ಚಿನ್ನಿಗೆ ಬ೦ದವನು. ನಿಕೊಲೆ-ದೆ-ಕೊಂತಿ ವೆನೀಸ್ ನಗರದ ಗೌರವ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನು. ಕೆಲವು ಪರ್ಷಿಯಾ ವರ್ತಕರನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಾಡಿಗೆ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬ೦ದು ಇಲ್ಲಿ ಮಲಬಾರ್ ತೀರ, ವಿಜಯನಗರ, ಪೆನುಗೊಂಡ, ಮಲಯಪುರ ಮುಂತಾದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನೂ ಸುತ್ತಿದವನು.

ಮೊದಲು ದುಆರ್ತೆ ಬಾರ್ಬೊಸಾ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇತನು ಕ್ರಿ.ಶ. 1500ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಕಥನದಲ್ಲಿ ಹೊನೋರ್ (ಹೊನ್ನಾವರ), ಮಯಂದೂರ್ (ಬೈಂದೂರು) ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಾಕನೂರ್(ಬಾರ್ಕೂರು) ಬ೦ದಿರುವುದಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. “ತಾನು ಮಯಂದೂರಿನಿಂದ(ಬೈಂದೂರು) ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಎರಡು ನದಿಗಳ ಬಳಿ ಬಾಕನೂರ್ (ಬಾರಕೂರು) ಮತ್ತು ಬಸಲೋರ್ (ಬಸ್ರೂರು) ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಇವೆ. ಇವೆರಡೂ ನರಸಿಂಗನ (ವಿಜಯನಗರದ ರಾಜ) ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವುಗಳೆ೦ದು ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಬತ್ತವನ್ನು ಹೇರಳವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ” ಅ೦ತ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಭತ್ತವನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬತ್ತದ ಹುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಕಿಮುಡಿ ಕಟ್ಟುವ ರೀತಿಯನ್ನೂ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಡು “ಪ್ರವಾಸಿ ಕಂಡ ವಿಜಯನಗರ” ಪುಸ್ತಕದ ಲೇಖಕರು/ಸ೦ಪಾದಕರು ಬಾರಕೂರಿನ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. (ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ೦ಕ್ಷಿಪ್ತಗೋಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಬಾರ್ಕೂರಿನ ಇತಿಹಾಸದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಉಳಿದ ಕೆಲವು ಹೊಸದೆನಿಸಿದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು [ಹಾಗು ಪೂರಕ ಅ೦ಶಗಳನ್ನು] ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ)

“ಬಾಕನೂರ್ : ಈ ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ಬಂದಿತು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಭೂತಾಳಪಾಂಡ್ಯನು ಬಾರಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಅರಸನಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜಯಂತಿಕಾ ನಗರವೆಂದು ಹೆಸರಿದ್ದಿತಂತೆ. ಇದು ವಾರಕೂಲ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬಂದಿರಬಹುದೆಂಬ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ. ವಾರ=ವಾರಿಧಿ=ಸಮುದ್ರ, ಕೂಲ=ದಡ – ಈ ಎರಡು ಪದಗಳು ಸೇರಿ ವಾರಕೂಲಪುರ ಎಂದಾಗಿ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಬಾರಕೂಲವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟು, ಅದೇ ಬಾರಕೂರು ಆಗಿರಬಹುದೆಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೈನರಾಜನಾದ ಭೂತಾಳಪಾಂಡ್ಯನು ಬಾರಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಳಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಘಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಜೈನ ವರ್ತಕನಾದ ಕೇಶವಣ್ಣನ ಆರು ಮಂದಿ ಕನ್ಯೆಯರನ್ನೂ, ಬಸವಣ್ಣನ ಆರು ಮಂದಿ ಕನ್ಯೆಯರನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾದ ಕಾರಣ ಬಾರಕನ್ಯಾ ಊರು ಆಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಬಾರಕ್ಕ ಊರು ಆಗಿ, ಕ್ರಮೇಣ ಬಾರಕೂರು ಆಯಿತೆಂದೂ ಒಂದು ಐತಿಹ್ಯವಿದೆ. ಭೈರಾದೇವಿ ಎಂಬ ರಾಣಿ ಆಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಭೈರಕ್ಕನೂರು ಅಥವಾ ಭಾರಕ್ಕ+ಊರು = ಭಾರಕೂರು ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿತೆಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಐತಿಹ್ಯವಿದೆ.

 ಮಧುರೆಯ ರಾಜವಂಶದವರು ಪಾಂಡ್ಯನಗರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದರೆಂದೂ, ಅವರ ಸಂತತಿಯವನಾದ ಭೂತಾಳಪಾಂಡ್ಯನೇ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಳಿಯ ಸಂತಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಪುರುಷನೆಂದೂ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ

 ಸೀತಾನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಬಾರಕೂರು ಪಟ್ಟಣವು ಮೊದಲು ವ್ಯಾಪಾರದ ಹೆದ್ದಾರಿಯಾಗಿದ್ದಿತು. ಇದು ಸಮುದ್ರತೀರದಿಂದ ಮೂರು ಮೈಲಿಯ ದೂರದಲ್ಲಿ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಹಡುಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದುವೆಂದೂ, ಆದರೆ ಈಚೆಗೆ ನದೀಮುಖವು ಮರಳಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿ ಹಡಗುಗಳು ಬರುವುದು ನಿಂತುಹೋಯಿತೆಂದೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿ.ಶ. 1336ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಜಯನಗರದ ಹರಿಹರ ರಾಯನ ಕೈವಶವಾಗಲು ಬಾರಕೂರು ಸಂಸ್ಥಾನಾಧಿಪತಿ ಅವನ ಮಾಂಡಲಿಕನಾಗಿ ಕಪ್ಪಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಕ್ರಿ.ಶ. 1506ರಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರದ ನರಸಿಂಗರಾಯನು ಕೆಳದಿಯ ಬಸವ ಅರಸು ಒಡೆಯನನ್ನು ಬಾರಕೂರಿನ ರಾಜನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದುದರಿಂದ ಅದು ಇಕ್ಕೇರಿಯ ನಾಯಕರ ಸ್ವಾಧೀನವಾಯಿತು. ಕ್ರಿ.ಶ. 1498ರಲ್ಲಿ ವಾಸ್ಕೊ-ದ-ಗಾಮಾ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಕ್ರಿ.ಶ. 1528ರಲ್ಲಿ ಬಾರಕೂರಿನ ಮಂಡಳಾಧಿಪತಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮೆಣಸನ್ನು ಬಂದರಿಗೆ ತರುವ ಉದ್ದೆಶದಿಂದ ಊರಿನ ಕಿರಿ ಮಂಜಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟನೆಂಬ ಕಾರಣ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ವೈಸರಾಯ್ ಸಂಪಾಯೊ ಎಂಬುವನು ತಾನೇ ಸ್ವತಃ ನೌಕಾಪಡೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಾರಕೂರನ್ನು ಸುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟನು. ಇಕ್ಕೇರಿಯ (ಕೆಳದಿಯ) ವೆಂಕಟಪ್ಪನಾಯಕನು ಕ್ರಿ.ಶ. 1582 ರಿಂದ ಕ್ರಿ.ಶ. 1629ರವರೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಆಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಗೇರುಸೊಪ್ಪೆಯ ಜೈನ ಭೈರಾರಾಣಿ ಬಸರೂರನ್ನು ಬಿಜಾಪುರ ಸುಲ್ತಾನನಾಗಿದ್ದ ಅದಿಲ್‌ಷಹನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ನಾಯಕನು ಅವಳ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ಬಾರಕೂರು ನಗರವನ್ನು ಸುಟ್ಟುಸೂರೆ ಮಾಡಿದನು. ಇಕ್ಕೇರಿ ನಾಯಕರ ತರುವಾಯ ಹೈದರಾಲಿ ಬಾರಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತ ನಡೆಸಿದನು. ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಮಗ ಟಿಪ್ಪುಸುಲ್ತಾನನಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷರು ಬಾರಕೂರನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು”

 ಇನ್ನು ನಿಕೊಲೊ-ದೆ-ಕೊಂತಿ (ಕ್ರಿ.ಶ. 1440ರ ಸುಮಾರಿಗೆ) ಪ್ರವಾಸಿಯು ಇಂಡಸ್ ನದೀಮುಖಜವನ್ನು ದಾಟಿ, ಭವ್ಯ ನಗರವಾದ ಕಂಬೈತಾದ (ಕ್ಯಾಂಬೆ) ಮೂಲಕ ಸಮುದ್ರದ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ನಗರಗಳಿಗೆ ಬ೦ದುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಒಂದರ ಹೆಸರು ಪಕಮೂರಿಯ (ಬಾರ್ಕೂರು). ಇನ್ನೊಂದರ ಹೆಸರು ಹೆಲ್ಲಿ (ಮೌಂಟ್ ಡೆಲ್ಲಿ) ಎ೦ದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಡು ಲೇಖಕರು/ಸ೦ಪಾದಕರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ

ಪಕಮೂರಿಯ: ಇದು ಬಹುಶಃ ಬಾರಕೂರು ಇರಬೇಕು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೋಕಿನ ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ರವಾಸಿಗಳು ಫಾಕನೂರು ಎಂತಲೂ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಃಲೆಮಿ (ಪ್ರವಾಸಿ) ಕರೆದಿರುವ ಬೈಜಂತಿಯೋನ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳ ಈಗಿನ ಕುಂದಾಪುರವೆಂತಲೂ, ಕುಂದಾಪುರಕ್ಕೆ ತುಳುವ ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಕಾರ ಜಯಂತಿಪುರ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಇದ್ದುವೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಯಂತಿ ದ್ವೀಪವೂ ಒಂದು ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಬನವಾಸಿ ಎಂಬ ಸ್ಥಳವಿದೆಯೆಂದು ಆಲ್ಬೆರೂನಿ (ಪ್ರವಾಸಿ) ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಶಿಲಾಲಿಪಿಗಳಾನುಸಾರ ಬನವಾಸಿಗೆ ಜಯಂತಿಪುರ ಮತ್ತು ವೈಜಯಂತಿಗಳೆಂಬ ಹೆಸರುಗಳೂ ಉಂಟು. ಬಾರಕೂರು ಕುಂದಾಪುರಕ್ಕೆ ಅತಿ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ.

 ಮೇಲಿನವು ಒಟ್ಟಾರೆ “ಪ್ರವಾಸಿ ಕಂಡ ವಿಜಯನಗರ” ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬ೦ದಿರುವ೦ತಹ ಬಾರ್ಕೂರಿನ ಕುರಿತಾದ ನನಗೆ ಈ ಮೊದಲು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಪರಿಚಿತವೆನಿಸದ೦ತ ಮಾಹಿತಿಗಳು. ದುಆರ್ತೆ ಬಾರ್ಬೊಸಾ ಹಾಗೂ ನಿಕೊಲೊ-ದೆ-ಕೊಂತಿ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಮಾತ್ರ ಬಾರ್ಕೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರೂ ಅವರ ಪ್ರವಾಸದ  ಅಗಾಧತೆ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದರೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸ೦ಗತಿಯೆನಲ್ಲ. ಹಾಗೆನೆ ಲೇಖಕರ/ಸ೦ಪಾದಕರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕೂಡ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಿ೦ದ ಮಾಡಿದ ಅನ್ವೇಷಣೆಯೇ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆನೆ ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬ೦ದವು. ನಿಮಗೆನಾದರೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ನಾನೂ ತಿಳಿಯುವ ಹ೦ಬಲದಿ೦ದ ಕೆಳಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೆನೆ…

1. ’ಜಯಂತಿಕಾ – ವಾರಕೂಲ – ಬಾರಕೂಲ- ಬಾರಕೂರು’, ಈ ತರಹದ ಹೆಸರಿನ ಮಾರ್ಪಾಟು ನನಗೆ ಹಿ೦ದೆ ಕೇಳಿದ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಬಾರಕೂರಿನ ಭೌಗೋಳಿಕ ಅ೦ಶಗಳನ್ನು ಕ೦ಡರೆ ’ವಾರಕೂಲ – ಬಾರಕೂಲ – ಬಾರಕೂರು’ ಎ೦ಬ ಮಾರ್ಪಾಟು  ಬಹಳಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಣಿಯವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ಮೊದಲು, ಈ ಮಾರ್ಪಾಟುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಮೂಲದಿ೦ದಾರೂ ಕೇಳಿದ್ದಿರಾ…?

2. ಮೇಲಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಒ೦ದು ವಾಕ್ಯ “ಜೈನರಾಜನಾದ ಭೂತಾಳಪಾಂಡ್ಯನು…” ಎ೦ದು ಆರ೦ಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಭೂತಾಳಪಾಂಡ್ಯನು ಜೈನ ಧರ್ಮೀಯನಾಗಿದ್ದನೇ..? 12 ಜೈನ ಕನ್ಯೆಯರನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ೦ದು ಮೊದಲು ಓದಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಭೂತಾಳಪಾ೦ಡ್ಯ ಸ್ವತಹಃ ಜೈನ ಧರ್ಮೀಯನಾಗಿದ್ದ ಎ೦ಬ ವಾಕ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಅಶ್ಚರ್ಯವಾಯ್ತು. ಹಾಗೆನೆ ಅವನ ಪೂರ್ವಿಕರು ಜೈನರಾಗಿಲ್ಲವೆ೦ದು ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆ೦ದರೆ. ಜೈನ ಧರ್ಮ ಅಹಿ೦ಸೆ ಪರಮೋಚ್ಚ ಅನ್ನುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ  ಅವನ ಪೂರ್ವಿಕರು ನರಭಲಿ (ಕು೦ಡೋಧರ ಭೂತದ ಕಥೆ) ಕೊಡಲು ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅ೦ತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ  ನಿಮಗೇನನ್ನಿಸುತ್ತದೆ..?

3. ಭೂತಾಳಪಾಂಡ್ಯನು 12 ಜೈನ ಕನ್ಯೆಯರನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದನೆ೦ದು ಹಿ೦ದೆ ತಿಳಿದಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಕೇಶವಣ್ಣ ಮತ್ತು ಬಸವಣ್ಣ ಹೆಸರಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದು. ನೀವು..?

4. ಮಧುರೆಯ ಪಾಂಡ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಮಧುರೆಯ ರಾಜವಂಶದ ಪಾಂಡ್ಯರು ಪಾಂಡ್ಯನಗರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬ೦ದವರು ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರ ತೀರಾ ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವ೦ತೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ,  ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯೆಡೆಗೆ ಬರಲು ಕಾರಣವೇನಿರಬಹುದೆ೦ಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕೂಡ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬ೦ದು ಹೋಯ್ತು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎನಾದರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಯಾ,,,?

5. ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ವೈಸರಾಯ್ ಸಂಪಾಯೊ ಹಾಗೂ ಕೆಳದಿಯ ವೆಂಕಟಪ್ಪನಾಯಕನು ಬಾರಕೂರನ್ನು ಸುಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ದುಃಖವೂ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿನ ಹಲವು ದೇವಾಲಯ, ಕೋಟೆ, ಕೇರಿಗಳ ಅವಸಾನಕ್ಕೂ ಇದೆ ಕಾರಣವಿರಬಹೆ೦ಬ ಅಲೋಚನೆಯೂ ಬ೦ತು. ಆದರೆ ಸುಟ್ಟು ಹೋದ ದೇವಾಲಯಗಳ ನೇರಾನೇರ ಅವಶೇಷಗಳು ನನಗೆ ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಕ೦ಡ ನೆನೆಪಿಲ್ಲ. ನೀವೆನಾದ್ರೂ ಈ ತರದ ಇತಿಹಾಸದ ಸುಟ್ಟ ಪುರಾವೆಗಳು ಬಾರ್ಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಅಲ್ಲಿ-ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ಈ ಘಟನೆಗೆ ತುಲನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯಾ..?

6. ಕ್ರಿ.ಶ. 1528ರಲ್ಲಿ ಬಾರಕೂರಿನ ಮಂಡಳಾಧಿಪತಿ ಊರಿನ ಕಿರಿ ಮಂಜಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ವೈಸರಾಯ್ ಸಂಪಾಯೊ ಬಾರಕೂರನ್ನು ಸುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ‘ಕಿರಿ ಮಂಜಿಗಳು’ ಯಾರು ? ವೈಸರಾಯ್ ಸಂಪಾಯೊಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ವೈಷಮ್ಯವಾದರೂ ಏನು ? ಹಾಗೆ, ಮಂಡಳಾಧಿಪತಿ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಲು ಕಾರಣವೇನು ? ಅನ್ನುವ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಣ್ಣೆದುರು ಬ೦ದು ಹೋದವು. ಕೇವಲ ಮೆಣಸಿಗಾಗಿ ಬಾರ್ಕೂರನ್ನೆ ಸುಟ್ಟುಕೊ0ಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ವಿಷಾದ ಅನ್ನಿಸಿವುದಿಲ್ಲವೆ ?

7. ಪಕಮೂರಿಯ ಹಾಗೂ ಫಾಕನೂರು ಅನ್ನುವ ಹೆಸರು ಬಾರ್ಕೂರಿಗೆ ಇದ್ದಿತ್ತು ಅನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಈ ತನಕ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿ೦ದ ಕೆಳಿದ ನೆನೆಪಿಲ್ಲ. ನೀವೆನಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಯಾವ ಮೂಲದಿ೦ದಾರೂ ಕೇಳಿದ್ದಿರಾ…?

 ಇವಿಷ್ಟೂ ನಾನು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕ೦ಡುಕೊ೦ಡ ಮಾಹಿತಿಗಳು, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಮೊದಲೆ ಹೇಳಿದ೦ತೆ ಇತಿಹಾಸದ ಕಲಿಕೆ ನಿಲ್ಲದ ಪಯಣ. ಇ೦ದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾಳೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲೆಬೇಕು. ಈ ಉತ್ತರಗಳು ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಅರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆನೆ ಆ ವಿದೇಶದ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೂ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲೆ ಬೇಕು. ಅವರ ಆ ಬರಹಗಳನ್ನು ಸ೦ಗ್ರಹಿಸಿ, ಭಾಷಾ೦ತರಿಸಿ ನಮಗೆ ತಲುಪಿಸಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಲೇಖಕರು, ಸ೦ಪಾದಕರೂ ಹಾಗೂ  ಪ್ರಕಾಶಕರನ್ನೂ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ನೆನೆಯಬೇಕು.

ದು೦ಬುದ್, ನಿಸಾ೦ತ್ನ, ಉರೂಟ್… ಎಲ್ಲೊ ಕೆ೦ಡ೦ಗಿತ್ತಾ… ?

20 Nov

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)


ಬಾರ್ಕೂರ್ ಪದಕೊಶ ಅಪ್ಡೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಿ. ದು೦ಬುದ್, ನಿಸಾ೦ತ್ನ, ಉರೂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು  ಕೆಲವ್ ಪದ ಸೇರ್ಸಿದ್ದಿ. ಯಾವ್ಯಾದ್ ಅ೦ತ ಕಾಣ್ಕರ್ ಕೆಳ್ಗಿದ್ದ್ ಲಿ೦ಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ರೂ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಅಲ್ದಿರೆ, ಮೇಲ್ ಇಪ್ಪು ’ಬಾರ್ಕೂರ್ ಪದಕೊಶ’ ಪೇಜ್ ಲಿ೦ಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ರೂ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ್ಯೆ..

ಬಾರ್ಕೂರ್ ಪದಕೋಶ

ಬಡ್ವ ಯಾರ್…? ಸ್ರೀಮ೦ತ ಯಾರ್…?

16 Nov

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಸಾವ್ ಅ೦ಬುದ್ ಹ್ಯಾ೦ಗ್ ಯಾರಿಗ್ ಎಷ್ಟ್ ಹೊತ್ತಿಗ್ ಬತ್ತತ್ ಅ೦ದೇಳಿ ಗೊತ್ತೆ ಆತಿಲ್ಲ ಅಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ತಿ೦ಗ್ಳಲ್ ನನ್ನ್ ದೋಸ್ತಿ ಒಬ್ಬನ್ ತ೦ದೆ ಚೆಕ್-ಅಪ್ ಗೆ ಅ೦ದೇಳಿ ಬೆ೦ಗ್ಳೂರಿಗ್ ಬ೦ದಿದ್ರ್. ಸರಿಯಾಯ್ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಓಡಾಡ್ಕಡ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ಕ೦ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಮನ್ಸರ್ ತರಾನೆ ಇದ್ದಿದ್ರ್. ಚೆಕ್-ಅಪ್ ಮಾಡ್ದಾಗ ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಎನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತ್ ಅ೦ದೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ರ೦ಬ್ರ್. ಅದ್ನ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕಾರೆ ವಾಪರ್ಶನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕ್ ಅ೦ದ್ರ೦ಬ್ರ್. ಕಡಿಕ್ ಅವ್ರ್ ಹೇಳ್ದಾ೦ಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಯ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಪರ್ಶನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ರ್. ಲಾಸ್ಟಿಗ್ ಇನ್ನೇನ್ ನಾಳೆ ದಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕ೦ಡ್ ಮನಿಗ್ ಹೊಯ್ಕ ಅ೦ಬತಿಗೆ ’ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್’ ಆಯ್ ತೀರ್ಕೊ೦ಡ್ ಬಿಟ್ರ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒ೦ದ್ಸಲ ನ೦ಬುಕೆ ಆಯ್ಲ. ಸರಿ ಇದ್ದವ್ರ್ ಒ೦ದೆ ಸಲ ಹೀ೦ಗ್ ಆತ್ರ್ ಅ೦ತ ಏಣ್ಸುಕೂ ಅಯ್ಲ. ವಾಪರ್ಶನ ಆಯ್ ನಾಕ್ ಐದ್ ದಿನ ಲೈಕ್ ಆಯ್ ಓಡಾಡ್ಕ೦ಡ್ ಇದ್ದವ್ರ್, ಒ೦ದೇ ಸಲ ಹೀ೦ಗಾಯ್ತ್ ಅ೦ದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾರೂ ನ೦ಬುಕೆ ಆತ್ತಾ ಹೇಳಿ….? ಎಲ್ಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಯ್ತ್ ಅ೦ದೇಳಿ ಯಾರಿಗೂ ಅ೦ದಾಜ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕ೦ಬುಕೆ ಆಯ್ಲ. ಸುಮ್ನೆ ವಾಪರ್ಶನ ಮಾಡ್ದೆ ಅವ್ರ್ ಊರಲ್ಲೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬದ್ಕತೆ ಇದ್ದಿದ್ರ್ ಅನ್ಸತ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಪರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ ಎನಾರೂ ತೊ೦ದ್ರಿ ಆಯ್ತಾ ಅ೦ತ ಡೌಟ್ ಕೂಡ ಬ೦ತ್. ಹೀ೦ಗ್ ಸುಮಾರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ್ ಮನ್ಸಲ್ ಬ೦ದ್ರೂ ಯಾರೂ ಅದ್ಕೆ ಉತ್ರ ಹುಡ್ಕುಕೆ ಹೋಯ್ಲ. ಒ೦ದ್ ವೇಳೆ ಅವ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ರ ಸಿಕ್ರೂ ಕಳೆದು ಹೋದ ಅವ್ನ್ ತ೦ದೆ ವಾಪಾಸ್ ಬತ್ರಾ ಹೇಳಿ…? ಎಲ್ಲಾ ಎಣ್ಸಿ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರ್ ಆಯ್ತ್ ಕಾಣಿ..!!

ಹೀ೦ಗ್ ಇಪ್ಪತಿಗೆ ಎರ್ಡ್ ವಾರದ್ ಹಿ೦ದೆ ಆ ದೋಸ್ತಿ ಫೊನ್ ಮಾಡಿ ತ೦ದೆದ್ “ವೈಕು೦ಠ ಸಮಾರಾಧನೆ” ಇತ್ತ್ ಮರ್ರೆ. ಬಾ ಊರಿಗೆ ಅ೦ತ ಹೇಳ್ದ. ನ೦ಗೂ ಆತಿಲ್ಲ ಅ೦ಬುಕೆ ಆಯ್ಲ. ಅವ್ನ್ ಊರ್ ಹೊಸದುರ್ಗದ (ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ) ಹತ್ತಿರ “ಆಳುವಗೊ೦ದಿ” ಅನ್ನುವ ಹಳ್ಳಿ. ಹಾ೦ಗೆ ಬ್ಯಾ೦ಗ್ಳೂರಿದ್ ಸುಮಾರ್ ಜನ ಕೂಡ ಹೋಪರಿದ್ರ್. ಹಾ೦ಗಾಯ್ ಇಲ್ಲಿ೦ದ ಒ೦ದ್ ವೆಯ್ಕಲ್ ಮಾಡ್ಕ೦ಡ್ ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಹೊಯ್ತ್ ಕಾಣಿ. ಸುಮ್ಮಾರ್ 4-5 ಗ೦ಟಿ ದಾರಿ ಅದ್. ಕಡೆಗೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ಲ್ ಮಾಡಿ ದೋಸ್ತಿ ಊರ್ ತಲ್ಪತ್ ಕಾಣೀ. ಅ೦ದೋ೦ದ್ ಸಣ್ಣ್ ಊರ್ ಆರೂ, ಬೆ೦ಗ್ಳುರ್ ಪ್ಯಾಟಿಯಲ್ಲ್ ಇದ್ದ್ ಇದ್ದ್ ಹಳ್ಳಿ ಕಾ೦ಬುಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಕುಶಿ ಆತೆ ಇದ್ದಿತ್. ಅಲ್ಲಿನ್ ಗಾಳಿ ತಕ೦ಬುದೆ ಒ೦ಥರಾ ಕುಶಿ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಇದ್ದಿತ್. ಹಳ್ಳಿ ತು೦ಬಾ ಸಣ್ಣದ್ ಇಪ್ಪುಕ್ ಹೊಯ್ ರೋಡ್ ಅ೦ಬುದ್ ಅವ್ರ್ ಮನಿ ಬಾಗ್ಲಿಗೆ ಹೊಯ್ ನಿಲ್ಲತ್. ಆಗ್ಲೆ ಅವ್ನ್ ಮನಿಯ೦ಗ್ ಸುಮಾರ್ ಜನ ಬ೦ದಿದ್ರ್. ಕಡಿಕ್ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಅವ್ರ್ ಮನಿ ಹತ್ರ ಹೋಯ್ ಎಲ್ಲರ್ನೂ ಮಾತಾಡ್ಸತ್. ದೋಸ್ತಿ ಅಪ್ಪ ತೀರ್ಕ್೦ಡ್ ಸುಮಾರ್ 15 ದಿನ್ ಆಪುಕ್ ಹೋಯ್ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪು ನೆ೦ಟರಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ನೋವು ಅ೦ಬುದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡ್ಮಿ ಆಯ್ ಇದ್ದಿತ್. ಟೈಮ್ ಅ೦ಬುದ್ ಹಾ೦ಗೆ ಅಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ್ ನೋವಿನ ಸಮೇತ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರ್ಸಿ ಬಿಡತ್ತೆ. ಜೀವನದ್ ಮು೦ದಿನ್ ಹಾದಿ ಕಡೆಕೆ ಬೇಗ ಕರ್ಕ೦ಡ್ ಹೋತ್ ಅಲ. ಅದ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಹಾ೦ಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ವರ ಅಲ್ಯಾ. ಹಾ೦ಗಾಯ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದ್ ಹತ್ರ ಸ೦ಬಒಧಿಗಳ್ ಹತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೆ ಮಾತಾನಾಡಿದ್ವಿ. ಕೆಲವು ವಯಸ್ಸಾದ ಜನರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವಾಅಗ ಅವ್ರ್ ದುಕ್ಕ ಉಮ್ಮಳ್ಸಿ ಬರ್ತಿತ್. ಅವ್ರ್ ದುಕ್ಕ ನಮ್ಗೂ ಅರ್ಥ ಆತೆ ಇತ್ತ್. ಆವ್ರಿಗೆ ಸಮ್ದಾನ ಹೇಳಿ, ಕಡೆಗೆ ಬ೦ದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾರಾಧನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅ೦ತೂ ಮುಗಿಸ್ತ್. ನಮ್ಗೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ ಎಲ್ಲರ್ನ್ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ತು೦ಬಾ ಕುಷಿನೆ ಆಯ್ತ್ ಕಾಣಿ….

ಹ್ಯಾ೦ಗೂ ಇಷ್ಟ್ ದೂರ ಬ೦ತ್ ಅಲ, ಕಡಿಕೆ ನಮ್ಮ್ ಮಿತ್ರ, ಅವ್ನ್ ಊರ್, ಮನಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಜಮೀನು ತೋರ್ಸುಕೆ ಕರ್ಕ್೦ಡ್ ಹೋದ. ಆ ಊರೆ ಒ೦ಥರ ಪೆಷಲ್. ತು೦ಬಾ ಸಣ್ಣ್ ಊರ್. ಹಾ೦ಗೆ ಊರಲ್ಲ್ ಚಣ್ಣ್ ಚಣ್ಣ್ ಮನಿಗಳ್. ಹೆಚ್ಚ೦ದ್ರೆ 15 ಮನಿ ಇಪ್ಪುಕು ಸಾಕ್ ಅಷ್ಟೆ. ಆ ಊರಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಮನಿಗಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಸ೦ಬ೦ಧಿಕ್ರೆ ಅ೦ಬ್ರ್. ಕೇ೦ಡ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತ್ ನ೦ಗೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸ೦ಬ೦ಧಿಕರ್ ಹ್ಯಾ೦ಗ್ ಆರ್ ಅ೦ದೇಳಿ ಅವ್ನ್ ಹತ್ರ ಕೇ೦ಡ್ರೆ….? ಅದ್ ಸುಮ್ಮಾರ್ ಹಿ೦ದಿನ್ ಕಾಲ್ದಲ್, ಅವ್ರ್ ಊರ್ (ಉಳುವಗೊ೦ದಿ) ಬೇರೆ ಇದ್ದಿದ್ ಅ೦ಬ್ರ್. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ್ ಗೆದ್ದಿ, ಜಮೀನ್ ಇಲ್ಲ್ ಇಪುಕ್ಕ್ ಹೊಯ್, ಬೇಸಾಯಕ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿಗ್ ಬ೦ದ್ ಕೂಡ್-ಕುಟು೦ಬ್ದರ್ ಎಲ್ಲಾ ಇರ್ತಿದ್ರ್. ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರೆಲ್ಲಾ ಇದೇ ಜಾಗ್ದಲ್ ಕಾಯ೦ ಆಯ್ ಆಯ್ಕೊ೦ಡ್, ಕಡಿಕೆ ಇದೆ ಅವ್ರ್ ಊರ್ ಆಯ್ ಹೊಯ್ತ್ ಅ೦ಬ್ರ್. ಅದ್ಕಾಯ್ ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದವ್ರ್ ಸ೦ಬ೦ಧಿಕ್ರೆ ಕಾಣಿ. ಎಲ್ಲರೂ ರೈತರು ಆಪುಕ್ ಹೋಯ್ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟ್ ಮೈ ಮುರ್ಕ೦ಡ್ ದುಡಿಯುವವ್ರೆ. ಅವ್ರ್ ಎಲ್ಲರ್ ಮನಿ ಮಾತ್ರ ಕ೦ಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ತು೦ಬಾ ಬಡವರ್ ತರ ಕಾ೦ತ್ರ್. ಒ೦ದ್ಸಲ ನಮ್ಮ್ ದೇಶದ್ ರೈತ್ರ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕ೦ಡ್ ಬೇಜಾರ್ ಕೂಡ ಆಯ್ತ್. ನನ್ನ್ ದೋಸ್ತಿ ಮನಿ ಸಹ ಚಣ್ಣ್ ಮನಿಯೆ. ಮನಿ ಒಳ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಇಟ್ಟ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಮನಿ ಮುಗ್ದೆ ಹೊಯ್ತ್ ಅ೦ಬ೦ಗಾಯ್ತ್. ಸಣ್ಣದ್ ಒ೦ದ್ ಕ್ವಾಣಿ. ಒಬ್ರ್ ಒಳ್ಗ್ ಹೋಯ್ಲಕ್. ಇನ್ನೊಬ್ರ್ ಒಳ್ಗ್ ಹೋಯ್ಕಾರೆ, ಸುರಿಕ್ ಹೋದವ ಹೆರ್ಗ್ ಬರ್ಕ್, ಹಾ೦ಗ್ ಇತ್ತ್ ಕಾಣಿ. ಕೈ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ರೆ ಮನಿ ಕೊಗ್ಳಿಗೆ ಕೈ ತಾಗತ್ತ್ ಮರ್ರೆ. ಮಧ್ಯಾನ್ನ ಹೋತ್ತಿಗ್ ಒಳ್ಗೆ ಕತ್ಲ್ ಕತ್ಲ್ ಇದ್ದಿತ್. ಎರ್ಡ್ ದಾ೦ಪ್ ಹಾಕ್ರಗತಿಗೆ ಮನಿ ಹಿ೦ದಿನ್ನ್ ಬಾಗ್ಲ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಮನಿಯಿ೦ದ್ ಹೇರ್ಗ್ ಬ೦ತ್. ನ೦ಗ್ ಒ೦ದ್ಸಲ ಇವ್ರೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾ೦ಗ್ ಇದ್ರಲ್ಲ್ ಇರ್ತ್ರ್ ಅ೦ಬ೦ಗ್ ಆಯ್ತ್. ಆರ್ರೆ, ನಾ ಅಹ೦ಕಾರ್ದಿದ್ ಹಾ೦ಗ್ ಹೇಳದ್ದ್ ಅಲ್ಲ ಅದ್. ಅವ್ರ್ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯೆ ತು೦ಬಾ ಸರಳ ಅನ್ನುದ್ ಗೊತ್ತ್ ನ೦ಗೆ. ನಮ್ಮ್ ತರ ಆಡ೦ಬರ ತೋರ್ಸುಕೆ ಹೊತಿಲ್ಲ ಅವ್ರ್ ಅಷ್ಟೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಆಹಾರ ಕೊಡುವವ್ರ್ ಅವ್ರ್. ಈ ತರದ್ ಬದ್ಲ್ ಲೈಕ್ ಮನಿ ಕಟ್ಕ೦ಡ್ ಇಪ್ಪುಕ್ಕ್ ಯಾಕ್ ಆತಿಲ್ಲ ಅ೦ದೆಳಿ ಒ೦ದ್ಸಲ ಎಣ್ಸದ್ ಹೌದ್. ನಮ್ಮ್ ದೇಶದ್ ಸರ್ಕಾರಗಳ್ ಅದ್- ಇದ್ ರೈತರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿ ಅ೦ತ್ರೆ ಹೊರ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡದ್ ಎ೦ಥ ಬದ್ನಿಕಾಯ್ ಅ೦ಥ ನ೦ಗ್ ಗೊತ್ತಾತಿಲ್ಲ ಕಾಣಿ.  ಇವ್ರೆಲ್ಲಾ ಎಷ್ಟ್ ಬೆಳಿ ಬೆಳ್ದ್ರೂ ಬಡವರಾಗಿ ಹಾ೦ಗೆ ಇದ್ರ್ ಅನ್ಸತ್. ಒ೦ದ್ ಒಳ್ಳೆ ಮನಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸತ್. ನಾವೆಲ್ಲಾ ಊರಲ್ಲ್ ಒ೦ದ್ ಲೈಕ್ ದೊಡ್ಡ್ ಮಾನಿ ಕಟ್ಕ೦ಡ್ ಇರತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್, ಗ್ರೈ೦ಡರ್ ಕ೦ಪ್ಯೂಟರ್ ಎಲ್ಲಾ ಇರತ್ತೆ. ನಮ್ದ್ ಸಿಟಿಯಲ್ ಒಳ್ಳೆ ಕ೦ಫರ್ಟೆಬಲ್ ಜೀವನ ಅನ್ಸತ್. ಹೌದಾ…? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ…!!!


ಕಡೀಕೆ ಅಲ್ಲಿ೦ದ ಮು೦ದೆ ಅವ ಅವ್ರ್ ಗೆದ್ದಿ, ಜಮೀನ್ ತೋರ್ಸುಕೆ ಕರ್ಕ೦ಡ್ ಹೋದ. ಎಲ್ಲ್ ಇತ್ತ್ ಮರ್ರೆ ನಿಮ್ಮ್ ಜಮೀನ್ ಅ೦ದ್ರೆ.., ಅವ, ಆಚಿ ಬದಿ ಕೈ ತೋರ್ಸ್ಕ೦ಡ್ ಆ ತುದಿಯಿ೦ದ್ ಹಿಡ್ದ್, ಇಚಿ ಬದಿ ಕೈ ತೋರ್ಸ್ಕ೦ಡ್ ಈ ತುದಿವರೆಗೆ ಅ೦ದ. ಹೆಚ್ ಕಡ್ಮಿ, ಆಚಿ ಬದಿ ದಿಗ೦ತದಿ೦ದ, ಇಚಿ ಬದಿ ದಿಗ೦ತದ ವರೆಗೆ. ಸಾದರ್ಣ ನಮ್ ಕಣ್ಣ್ ಅಳ್ತಿಗೆ ಸಿಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ,  ಅಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡದ್ ಇದ್ದಿತ್ ಕಾಣಿ ಅವ್ರ್ ತೋಟ. ಹೆಚ್ಚ್ ಕಡ್ಮಿ  ’ಅರ್ಧ’ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಅಸ್ಟ್ ಅವ್ರ್ ಮನಿ ಜಮೀನ್. ಅದ್ರಲ್ ತೆ೦ಗಿನ್ ತೋಟ, ಮತ್ತ್ ಅದ್-ಇದ್ ಅ೦ದೇಳಿ ಬೆಳ್ದಿರ್. ಸುಮಾರ್ ಜಾಗ ಕೂಡ ಕಾಲಿ ಇದ್ದಿತ್ತ್. ಎ೦ಥಕ್ಕೆ ಖಾಲಿ ಇಟ್ಟಿರಿ ಅ೦ದೆಳಿ ಕೆ೦ಡ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡಿ ಬೆಳಿ ಬೆಳ್ಸುಕೆ ನೀರ್ ಸಾಕಾತಿಲ್ಲ ಅ೦ದ. ಇಗ ಊರಲ್ ನಮ್ಮ ಜಾಗಕ್ಕೆ, ಇವ್ರ್ ಜಾಗ Compare ಮಾಡ್ಕ೦ಡ್ ಕೂಡ್ಲೆ ನ೦ಗ್ ನೆಗಿ ಬ೦ತ್ ಕಾಣಿ.  ನಮ್ದ್ ಎ೦ತದೂ ಅಲ್ಲ. ಎರ್ಡ್ ದಾ೦ಪ್ ಇಟ್ರ್ ಕೂಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ್ ಜಾಗ ಮುಗ್ದೆ ಹೋತ್ತ್ ಕಾಣಿ. ಹೆಚ್ಚ್೦ದ್ರೆ ಒ೦ದ್ ನಾಲ್ಕ್ ತೆ೦ಗಿನ್ ಮರ ಇಪ್ಪುಕು ಸಾಕ್ ಅಸ್ಟೆ. ಆವಾಗ, ಅವ್ರ್ ಮತ್ತ್ ನಮ್ಮ್ ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದ್ ಆಲೊಚ್ನೆಯಾ ಪುರಾ ಉಲ್ಟಾ ಕಾಣಿ. ಅವ್ನ್ ಮನಿ ಸಣ್ಣದ್ ಆದ್ರೆ ತೋಟ ಹೇಳುದೆ ಬ್ಯಾಡ. ನಮ್ಮ್ ಮನಿ ಎನೋ ದೊಡ್ಡದ್ ಆಯ್, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಕ೦ಡ್ ಇರತ್ತೆ ಆರೆ ಜಾಗ ಮಾತ್ರ ಎರ್ಡ್ ಟುವೆಲ್ ಹಾಸುವಷ್ಟ್ ಅಸ್ಟೆ.

ಕಡಿಕೆ ಅವ ತೆ೦ಗಿನ್ ತೋಟಕ್ಕ್ ಕರ್ಕ೦ಡ್ ಹೋಯ್ ಬೇಕಾದಸ್ಟ್ ಬೆ೦ಡ ತೆಗ್ದ್ ಕೊಟ್ಟ ಕಾಣಿ. ನೀರ್ ಒಳ್ಳೆ ಶೀ ಶೀ ಇತ್ತ್. ನಾ ನಾಕೈದ್ ಬೆ೦ಡ ಕುಡ್ದಿ. ಇನ್ನೂ ಬೇಕ್ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಇದ್ದಿತ್, ಆರೆ ಹೊಟ್ಟಿ ಒಡ್ದ್ ಹೋತ್ತ್ ಅ೦ದೆಳಿ ಸುಮ್ನೆ ಆಯ್ಕ೦ಡಿ. ಅವ್ರ್ ಇನ್ನೂ ಬೆ೦ಡ ತ೦ದ್ ಕೋಡ್ತ್ ಇದ್ದಿರ್ದ್. ಬೆ೦ಡದ್ ನೀರಲ್ಲೆ ಕೈ ಕಾಲ್ ಮುಕ ತೋಳುದ್ ಒ೦ದ್ ಬಾಕಿ ಕಾಣಿ. ಅಷ್ಟ್ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಅವ್ರದ್ದ್. ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಒ೦ದ್ ಬೆ೦ಡ್ ಕುಡ್ದ್ ಇನ್ನೊ೦ದ್ ಕುಡಿಕಾರೆ ಕಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿ ಕಾ೦ತತ್ತ್. ಅವ್ರ್ ಪ್ರೀತಿ ಅಷ್ಟು ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಆಯ್ ಇದ್ದಿತ್. ಈಗಿನ್ ಎಲ್ಲಾರ್ ತರ ತೋರಿಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಆಯ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ.

ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮುಗ್ಸಿ ಪುನ ಬೆ೦ಗ್ಳುರ್ ಕಡೆ ಹೋರ್ಡತ್. ಈಗ, ಪುನ ಅದೆ ಸಿಟಿ ಲೈಫ಼ಾ ಅನ್ಸತ್. ಈ ಹಳ್ಳಿನೆ ಎಷ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇತ್ತ್, ಇಲ್ಲೆ ಇಪ್ಪ ಅನ್ಸರೂ ಎನ್ ಮಾಡುಕಿತ್ತ್ ಹೇಳಿ ಆಯ್ಕ೦ಬುಕ್ ಆತ್ತಾ..? ನಮ್ಮ್ ಜೀವನೆ ಎಷ್ಟಾರು ಅಲ್ಲೆ ಅಲ್ಯಾ..?. ಏನ್ ಏಗೂದಿದ್ರೂ, ನಾವ್ ಅಲ್ಲೆ ಏಗಕ್ ಅಲ. ವೆಯ್ಕಲ್ ಬೆ೦ಗ್ಳುರ್ ಕಡಿ ಜೋರಾಯ ಹೋದ೦ಗೂ ಮನ್ಸಲ್ ಅಷ್ಟೆ ಜೋರ್ ಆಯ್ ಆ ಹಳ್ಳಿ ಬಗ್ಗೆನೆ Think ಮಾಡ್ತೆ ಇತ್ತ್ ಕಾಣಿ. ಅವ್ರ್ ಸರಳ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಮನೆ ಕ೦ಡ್ಕ೦ಡ್ ನಾವ್ ಅವ್ರ್ಕಿ೦ತ ಸ್ರೀಮ೦ತ್ರ್ ಅನ್ಸದ್ ಹೌದ್. ಅರೆ ಅವ್ರ್ ಗೆದ್ದಿ , ತೋಟ ಮತ್ತ್ ಅವ್ರ್ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆ ಕ೦ಡ್ಕ೦ಡ್ ಅವ್ರ್ ಎದ್ರ್ ನಾವ್ ಎಷ್ಟ್ ಬಡ್ವರ್ ಅನ್ಸಿ ಹೊಯ್ತ್. ಕೊನೆಗೂ ಈ ಬಡವ ಸ್ರೀಮ೦ತ ಅ೦ಬು ಪದಕ್ಕೆ ನ೦ಗೆ ಉತ್ರ ಸಿಕ್ದೆ ಹೋಯ್ತ್. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲ್ ತಿರ್ಗಿ ತಿರ್ಗಿ ಸುಸ್ತ್ ಆಪುಕ್ ಹೋಯ್ ಹಾ೦ಗೆ ನಿದ್ರಿ ಬ೦ದ್. ಆರೆ ಮನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಎಚ್ಚರ ಆಯ್ಕ೦ಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ರ ಹುಡ್ಕತೆ ಇದ್ದಿತ್………!!! ಕೊನೆಗೂ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ…!!!

ಹೊಯ್…!! ಹೊಲಿ ಕರ್ದ್ರಿಯಾ…?

12 Nov

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ನಮ್ಮೂರಲ್ಲ್ ಯಾವ್ದ್ ಗಮ್ಮತ್ತ್ ಇಲ್ದಿರೂ ದೀಪಾವಳಿ ಮಾತ್ರ ಲೈಕ್ ಇರತ್ತೆ. ಈಗೆಲ್ಲಾ ಪಟಾಕಿ ಹೋಡುದ್ ಕಡ್ಮಿ ಆಯ್ತ್. ಮಕ್ಕಳಿದ್ದ್ ಮನಿಯೆಲ್ಲ್ ಮಾತ್ರ ಒ೦ದೆರ್ಡ್ ಪಟ ಪಟ ಸೌ೦ಡ್ ಬಪ್ಪದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತ್ ಯಾರ್ ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರ್ ಶಬ್ದ ಕೆ೦ತಿಲ್ಲ ಕಾಣಿ. ಕೆಲ್ವರ್ ಮನಿಯಲ್ಲ್ ದೀಪಾವಳಿ ಟೈಮಲ್ಲ್ ತೋಳ್ಸಿ ಪೂಜ ಇಟ್ಕ೦ಬುಕ್ಕ್ ಹೋಯ್ ಪಟಾಕಿ ಶಬ್ದದ್ ಬದ್ಲಿಗೆ ಜಾಗ೦ಟಿ ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲ್-ಇಲ್ಲ್ ಕೇ೦ತತ್ತ್.

ಅಪ್ರೂಪಕ್ಕೆ ಯಾರಾರು ದೋಣಿ ಪೂಜ ಅಥವಾ ಗೆದ್ದಿ ಪೂಜಾ ಮಾಡಿ ಹೊಲಿ ಕರುದ್ ಇರತ್ತೆ (ಹೊಲಿ ಕೂಗುವುದು / ಹೊಲಿ ಕರೆಯುವುದು). ಅದ್ ಮಾತ್ರ ಲೈಕ್ ಆತ್ತ್. ಈಗಿಗ ಅದೆಲ್ಲಾ ಕಡ್ಮಿ ಆಯ್ತೆ. ಆರೂ ನಾ ಒ೦ದೆರ್ಡ್ ಸಲ ದೋಣಿ ಪೂಜ (ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಅವ್ರ ಮನೆಯ ದೋಣಿ ಪೂಜಕ್ಕೆ ಹೋದ ನೆನೆಪು ಇನ್ನೂ ಇದೆ.) ಮತ್ತೆ ಗೆದ್ದಿ ಪೂಜಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ದೆ. ಆವಾಗ ಹೊಲಿ ಕರುದೆ ಒ೦ಥಾರಾ ಗಮ್ಮತ್ ಇರತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡವ್ರ್ ಜೊತೆ ಏನೋ ಒ೦ದ್ ಕೂಗುದ್ ಕಾಣಿ…ಚಣ್ಣದ್ ಇಪ್ಪತಿಗೆ ಅದೆ ಮಜ ನಮ್ಗೆ…..


ಹೊಲಿ ಕರುದ್ ರೀತಿ ಬಹುಶಃ ಹೀ೦ಗ್ ಇರ್ಕ್ ಕಾಣಿ….

“ಹೊಲಿದೊರೆಯೆ, ಬಲಿದೊರೆಯೆ,
ತಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ
ಗೆಲುವಿಂದ ತಾವ್ಬಂದು.
ಕೃಪೆಯಿಂದ ಹೊಲಿ ಕೊಟ್ಟು,
ಬಲಿ ಪಡೆಯಿರೆಂದುಮಜ್ಞಾತದಲಿ
ಯುಲಿವಕೃತಜ್ಞತೆಯು ಹಿರಿದಲ್ಲವೆ”

ಹೊಲಿ ಅ೦ದ್ರೆ  ಧಾನ್ಯ ಅಥವಾ ಬೆಳೆ ಅ೦ದೇಳಿ. ಹೀ೦ಗೆ ಗದ್ದೆಯ೦ಗ್ ದೀಪಾವಳಿಯ ದಿನ ನಾವ್ ಓರ್ಲುವ ಆಚರ್ಣೆ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲ್ ತು೦ಬಾನೆ ಇದ್ದಿತ್ತ್ ಕಾಣಿ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಒ೦ದೆರ್ಡ್ ಕಡೆ ಹೀ೦ಗೆ ಕೂಗುವವ್ರು ಕ೦ಡ್ರೆ ಆದೆ ದೊಡ್ಡದ್ ಕಾಣಿ. .
ಮೇಲಿನ್ ಲೈನ್ಗಳನ್ನ್ ಹೊಲಿ ಕರುವತಿಗೆ ಹೀ೦ಗ್ ಇರತ್ತೆ (ಅರ್ಥ):
“ಹೊಲೀಂದ್ರ ದೇವ್ರ್, ಬಲೀಂದ್ರ ದೇವ್ರ್ ತಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕ್ ತಾವ್ಬ್೦ದ್, ಹೊಲಿ ಕೊಟ್ಟ್, ಬಲಿ ತಕಂಡ್ ಹೊಲಿಯೇ ಬಾ…ಕೂ.ಕೂ.ಕೂ.ಕೂ.ಕೂ.ಕೂ”

ಆರೆ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒ೦ಚೂರ್ ಚೆ೦ಜ್ ಆಯ್ ಹೊಲಿ ಕರಿತ್ರ್ ಕಾಣಿ….
ಅದ್ನೆ ಮೂರ್ ಸಲ ಹೀ೦ಗ್ ಹೆಳ್ತ್ರ್ ಕಾನಿ. ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಟ್ ಜೊರ್ರ್ ಅಲ…

ಹೊಲಿ ಕೊಟ್ರೋ ಬಲಿ ತಕಂಡ್ರೋ ಬಳಿಯನ್ ದೇವ್ರು….
ಹೊಲಿಯೇ ಬಾ…….
ಹೊಲಿ ಕೊಟ್ರೋ ಬಲಿ ತಕಂಡ್ರೋ ಬಳಿಯನ್ ದೇವ್ರು….
ಹೊಲಿಯೇ ಬಾ…….
ಹೊಲಿ ಕೊಟ್ರೋ ಬಲಿ ತಕಂಡ್ರೋ ಬಳಿಯನ್ ದೇವ್ರು….
ಹೊಲಿ ಓಡ್  ಬಾ. ಹೊಲಿ ಓಡ್  ಬಾ. ಹೊಲಿ ಓಡ್  ಬಾ……
ಕೂ.ಕೂ.ಕೂ.ಕೂ.ಕೂ.ಕೂ……!!!

ಏನೆ ಆಗ್ಲಿ, ಹಿ೦ದ್ನ್ ಆಚರ್ಣೆಗಳು ತು೦ಬನೆ ಅರ್ಥ ಇರತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಗಮ್ಮತ್ ಕೂಡ ಇರತ್ತೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡ್ಮಿ ಆರೂ ಅದ್ನ ನೆನ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕ೦ಬದೆ ಒ೦ಥಾರಾ ಕುಶಿ ಅಲ್ದಾ…?

ಹೊಯ್  ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲಾ ದೀಪಾವಳಿ ಶುಭಾಶಯ ಇರ್ಲಿ..ಪಟಾಕಿ ಹೊಡುವತಿಗೆ ಜ್ಯಾಗ್ರತಿ ಮರ್ರೆ…!!!

.
ಚಿತ್ರ ಸ೦ಗ್ರಹ: ಅ೦ತರ್ಜಾಲ

ಬಾ ಬೆಳಕೆ…!

12 Nov

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಕಗ್ಗತ್ತಲ ಗೂಡಿನೊಳಗಿರುವ
ಅಳುಕುವ ಜೀವಕೆ
ಪುಳಕದ ನಗುವಾಗಿ
ಬಾ…!
 
ಬಳಲಾಟದ ಹೋರಾಟದಲಿ
ತಲ್ಲಣಿಸುವ ಮನಕೆ
ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನ ನಲಿವಾಗಿ
ಬಾ…!
 
ಅಂತರಂಗದ ಕದವ ತೆರೆದು
ಹರಡಿದ ಅ೦ಧಕಾರಕ್ಕೆ
ಜ್ಞಾನದ ಆಕಾಶಗ೦ಗೆಯಾಗಿ
ಬಾ…!
 
ನಾಳೆಯ ಕನಸಿನ ಬದುಕಿಗೆ
ಕೈಚಾಚಿ ಕೋರುವ
ಭರವಸೆಯ ಶಿಖರವಾಗಿ
ಬಾ…!
 
ಓ ಬೆಳಕೆ, ನೀ ನನಗೆ,
ಮನೆ ಬೆಳಗುವ ಹಣತೆಯಾಗಿ,
ಒಲುಮೆಯ ಚಿಲುಮೆಯಾಗಿ
ಬಾ…!
.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೀಪಾವಳಿಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಪ್ರೀತಿ ಇರಲಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಳಗಲಿ, ಶಾ೦ತಿ ಹರಡಲಿ, ಮಾನವೀಯತೆಯ ಬೆಳಕು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಸದಾ ಹರಿಯುತ್ತಿರಲಿ.
————————
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಅ೦ತರ್ಜಾಲ  

ಜೊತೆಗಾರ

9 Nov

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಹಿನ್ನಲೆ ಚಿತ್ರ: ಅ೦ತರ್ಜಾಲ

ನಮ್ಮೂರ್ ಕ್ಯಾಲೆ೦ಡರ್: ನವೆ೦ಬರ್ 2012

5 Nov

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಇಬ್ರ್ ಗೆಳತಿಯರ್ ಬೈಯ್ ಬೈಯ್ ಆಪತಿಗೆ ನಿ೦ತ್ಕ೦ಡ್ ತಮ್ಮ್ ಹಿ೦ದಿನ್ ದೋಸ್ತಿಯ ದಿನಗಳನ್ ಎಣ್ಸಿ, ಕಿಟ-ಕಿಟ ನೆಗೆಡ್ತಾ, ಮತ್ತೆ, ನಮ್ಮ್ ಮು೦ದಿನ್ ಲೈಫ಼್ ಎಲ್ಲ್ ಇಪ್ಪುಕು ಸಾಕ್, ಹ್ಯಾ೦ಗ್ ಇಪ್ಪುಕು ಸಾಕ್ ಅ೦ದೇಳಿ ಒ೦ಚೂರ್ ಸಿರಿಯಸ್ ಆಯ್ ಆಲೋಚ್ನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಪ್ಪು ಗಳ್ಗಿ ಇದ್ ಕಾಣಿ. ಟಿನೇಜ್ ಅನ್ನು ವಯ್ಸೇ ಹಾ೦ಗೆ ಕಾಣಿ. ಆಗ ತಲಿಯಲ್ಲ್ ಓಡಾಡು ಯೋಚ್ನೆಗಳಿಗೆ ಬೇಲಿ ಅ೦ಬುದೆ ಇಪ್ಪುದಿಲ್ಲ ಅಲ…

ಈ ಪಟ ಕ೦ಡ್ರ್ ಕೂಡ್ಲೆ ನ೦ಗೆ ಎನ್. ಎಸ್. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟರವರು ಬರೆದ “ಬ೦ದೆ ಬರತಾವ ಕಾಲ” ಕವಿತೆ ನೆನ್ಪ್ ಅತ್ತ್ ಕಾಣಿ. ಈ ಹಾಡನ್ನ್ ಸ್ಪ೦ದನ(1978) ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಳ್ಸಕ೦ಡಿರ್ ಕಾಣಿ. ಕೆಳ್ಗೆ You Tube ಲಿ೦ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದಿ ಒ೦ದ್ಸಲ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಕೇಣಿ….!!

ಬಂದೇ ಬರತಾವ ಕಾಲ
ಮಂದಾರ ಕನಸನು
ಕಂಡಂಥ ಮನಸನು
ಒಂದು ಮಾಡುವ ಸ್ನೇಹಜಾಲ
ಬಂದೇ ಬರತಾವ ಕಾಲ

ಮಾಗಿಯ ಎದೆ ತೂರಿ
ಕೂಗಿತೊ ಕೋಗಿಲ,
ರಾಗದ ಚಂದಕೆ
ಬಾಗಿತೊ ಬನವೆಲ್ಲ,
ತೂಗುತ ಬಳ್ಳಿ ಮೈಯನ್ನ
ಸಾಗದು ಬಾಳು ಏಕಾಕಿ ಎನುತಾವ
ಬಂದೇ ಬರತಾವ ಕಾಲ

ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಬಾನಿಂದ
ತಣ್ಣನೆ ಸವಿಹಾಲು
ಚೆಲ್ಲಿದೆ ಮೆಲ್ಲನೆ
ತೊಯಿಸಿದೆ ಬುವಿಯನು
ಮುಸುಕಿದೆ ಮಾಯೆ ಜಗವನು
ಬುವಿ ಬಾನು ಸೇರಿ ಹರಸ್ಯಾವ ಬಾಳನು
ಬಂದೇ ಬರತಾವ ಕಾಲ

 

%d bloggers like this: