ಎರಡು ಚಿತ್ರ – ಒ೦ದೇ ನೋವು

30 Oct

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಮೂಕ ಮನದ ಮಾತು – 1

ತುತ್ತನಿಕ್ಕಿದವರಿ೦ದು
ಕೋಲಿನಿ೦ದ ಮುತ್ತನಿಕ್ಕುತಿಹರು….!
ಮನದ ನೋವಿನ ಕೂಗು
ಬರೆಯ ಸದ್ದಲಿ ಕಳೆದು ಹೋಗುತಲಿತ್ತು..!
ಇಲ್ಲಿ ಗುರಿಯೊ೦ದೆ
ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು ನನಗೂ..!
ಗೆದ್ದ ಅನುಭವ ಕೊನೆಗೂ,
ಅವರಿಗೆ ಆಟದಲ್ಲಿ, ಸ೦ಕಟದಲಿ ನನಗೆ..!
ಅಲ್ಲಿ ಜಯದ ಕೇಕೆ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದ್ದರೆ,
ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರ ಹನಿಯೊ೦ದು ಜಾರಿ ಭುವಿಯ ತಟ್ಟಿತ್ತು..!
ಅತ್ತ ಬರೆಯ ಗಾಯವನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ,
ಹೊಡೆದ ಕೈಗಳು ಮೈ ಸವರುತಿದ್ದರೆ,
ಇತ್ತ ಅಳುವೊ೦ದು ಬಾಯಿಗೆ ಬ೦ದು
ಮೌನ ರಾಗ ಹಾಡುತಲಿತ್ತು… ಅಲಿಸುವವರಿಲ್ಲದೆ !!!

——————————————————————————————————————————————————–

ಮೂಕ ಮನದ ಮಾತು – 2

ಬದುಕಿನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ
ನನ್ನ ಅದೆಷ್ಟೋ ಹಾರಾಟಗಳು..!
ಹರಿದ ಗಾಯ, ಹರಿಯುವ ರಕ್ತ
ಒತ್ತಿ ಸ೦ತೈಸುವ ನಿಷ್ಕರುಣ ಕೈಗಳು..!
ಬಿಕ್ಕುವ ಕಣ್ಣ ಹನಿಗಳ ಕಾಣದೆ
ಒಣಗಿದ ಗ೦ಟಲಿಗೆ ತುಟುಕ ನೀರ ಕೊಟ್ಟು
ನೂಕುವ ಮತ್ತದೆ ಕೈಗಳು..!
ಕಾಲಿಗೆ ಪ್ರಾಣವ ಕಟ್ಟಿ
ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟುವರು..!
ಬಾಜಿ ಗೆದ್ದವ ಸಾವಿಗೆ ಖುಷಿಪಟ್ಟರೆ
ಸೋತವ ಹಿಡಿಶಾಪದ ಮ೦ತ್ರ ಪಟಿಸುತಲಿದ್ದ..!
ಇತ್ತ ನಾನು ಬದುಕಿನ ಹಾರಾಟ ಮುಗಿಸುತಿದ್ದರೆ,
ಅತ್ತ ಪ್ರಾಣ ಪಕ್ಷಿ ರೆಕ್ಕೆಯ ಬಿಚ್ಚಿ
ಹಾರಲು ಶುರುವಿಟ್ಟುಕೊ೦ಡಿತ್ತು… ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ !!!

——————————————————————————————————————————————————–

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಅ೦ತರ್ಜಾಲ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: