ಚಿತ್ರ:ಕತ್ತಲೆ ಬಸದಿ

12 Oct

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಜೈನ ಧರ್ಮ ಬಾರ್ಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತು೦ಗದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಬಾರಕೂರಿನ ಕತ್ತಲೆ ಬಸದಿಗಳೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಇ೦ದು ಈ ಬಸದಿಗಳು ಹಾಳಾಗಿವೆ ಎನ್ನುವುದ೦ತೂ ಸತ್ಯ . ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊರಗುವುದಕ್ಕಿ೦ತ ಇಷ್ಟಾದರೂ ಇದೆಯೆಲ್ಲ ಎ೦ದು ಸ೦ತೋಷ ಪಡುವುದೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಕಾಣುವುದೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡ. ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊ೦ಡು ನಮ್ಮ ಮು೦ದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯವರಿಗೂ ಇಡುವುದು ಬಾರ್ಕೂರಿನ ನಾಗರಿಕರಾದ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವೂ ಹೌದು.

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿ೦ದ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅ೦ತರ್ಜಾಲದಿ೦ದ ಸ೦ಗ್ರಹಿಸಿದ ಕೆಲವು ಸ೦ಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಬಾರ್ಕೂರಿನ ಕತ್ತಲೆಯ ಬಸದಿಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೆನೆ. ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಒ೦ದು ಸಲ ನಿಮ್ಮ ನೆನೆಪುಗಳನ್ನೂ Refresh ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ…..!

ಜೈನ ಧರ್ಮ

ಅಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ದಯೆ ಇವುಗಳು ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಮೂಲಸೂತ್ರಗಳು.
ಜಿನ ಪದದ ಅರ್ಥ – ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ನಿಗ್ರಹಿಸಿದವನು ಅಥವಾ ಜಯಿಸಿದವನು.
ಜೈನರ ಮೊದಲ ತೀರ್ಥಂಕರ – ಆದಿನಾಥ ಅಥವಾ ವೃಷಭನಾಥ
ಜೈನ ಧರ್ಮದ 24 ನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ತೀರ್ಥಂಕರ  – ಮಹಾವೀರ. (ಧರ್ಮದ ಪ್ರಮುಖ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥಾಪಿಸಿದಾತ.)
ತೀರ್ಥಂಕರರು ಎಂದರೇ  ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಎಂದರ್ಥ ಅಥವಾ ಭವ ಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಬಲ್ಲ ಧರ್ಮಗುರು
ಮಹಾವೀರನ ಮೊದಲ ಹೆಸರು – ವರ್ಧಮಾನ
ಮಹಾವೀರ ಜನಿಸಿದ ವರ್ಷ – ಕ್ರಿ.ಪೂ. 599 ಅಥವಾ 540
ಮಹಾವೀರನು ನಿರ್ವಾಣ ಹೊಂದಿದ್ದು  72ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ

ಜೈನರ ರತ್ನತ್ರಯಗಳು:
ಋಜು ವಿಶ್ವಾಸ (ನ್ಯಾಯವಾದ ನಂಬಿಕೆ),
ಋುಜು ಜ್ಞಾನ (ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ)
ಋಜು ಕಾರ್ಯ (ಉತ್ತಮ ನಡೆತೆ)

ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಶಾಖೆಗಳು: ಶ್ವೇತಾಂಬರರು, ದಿಗಂಬರರು

ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳು: ಆಚಾರಂಗ ಮತ್ತು ಉಪಾಸಾಂಗ ಧವಳ ಮತ್ತು ಜಯಧವಳ ಮುಂತಾದವು. ಈ ಗ್ರಂಥಗಳು ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದೆ

ಮಹಾವೀರನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಗಾನದಿಯ ಪರಿಸರದ ಮಗಧ, ವಿದೇಹ, ಅಂಗ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದನು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣನಾದವು ಭದ್ರಬಾಹು ಈತನು ಕ್ರಿ. ಪೂ. ನಾಲ್ಕನೆ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಗೆ ಮಗಧದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಕ್ಷಾಮವು ಉಂಟಾಗಲು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದನು. ಭದ್ರಬಾಹುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳವು ಪ್ರಮುಖ ಜೈನ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಈತನ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯನೂ ಒಬ್ಬ

ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ, ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಜೈನ ಭಿಕ್ಷುಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಅನೇಕ ಭಿಕ್ಷುಗೃಹಗಳು ದೇಶದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿವೆ. ಜೈನ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ವಸತಿ ಅಥವಾ ಬಸದಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಅವನತಿಯತ್ತ ಸಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆಸ೦ಭಾವ್ಯ ಕಾರಣಗಳು:
ಜೈನರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಚಾರದ ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾದುದು
ರಾಜರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾದುದು
ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪಂಥದ ರೂಪಣಿ ಹಾಗೂ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು
ಜಾತಿ ಪದ್ದತಿ ಪುನಃ ತಲೆ ಎತ್ತಿದ್ದು
ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಸುಧಾರಣಾ ಚಳುವಳಿ
ಆಚರಣಿಗೆ ನಿಲುಕದ ಮಹಾವೀರನ ಬೋಧನೆಗಳು

ಅಜ್ನಾನದ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಜ್ನಾನದ ಬೆಳಕು ಹರಿಸಿದ ಬಾರ್ಕೂರಿನ ಕತ್ತಲೆ ಬಸದಿಯ ಚಿತ್ರಗಳು
(Slide Show ಗೆ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ)

Thanks to:  ನನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅ೦ತರ್ಜಾಲ ಮಿತ್ರರಿಗೆ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: