ಭಾವ ಬಿಂದು

21 Jul

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)


ಅದು ನಿಲ್ಲದ ಹುಡುಕಾಟ,
ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ, ನನ್ನಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ,
ಕಾವ್ಯ, ಕವನಗಳಲ್ಲಿ, ಪದ, ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ,
ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗದ ಪ್ರೀತಿಯ ಅನುಭೂತಿ
ಮೆಲ್ಲುಸಿರಿನಲಿ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಕೊಟ್ಟವಳು.
ಬದುಕಿನ ಕಪ್ಪು ಬಿಳುಪಿನ ಪುಟಗಳಿಗೆ
ಭಾವನೆಗಳ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದವಳು….

ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಣಯದ ಚಿಲುಮೆಯಾಗಿ,
ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಓಲುಮೆಯ ಧಾರೆಯಾಗಿ
ತಾಯಿಯಾಗಿ, ಸತಿಯಾಗಿ, ಮುನಿಸಿನಲಿ ಮಗುವಾಗಿ,
ಮಗುದೊಮ್ಮೆ ಕ್ಷಮಯಾ ಧರಿತ್ರಿಯಾಗಿ ಮನಸಲಿ ನಿ೦ತವಳು.

ಅವಳಿಲ್ಲದ ಮನೆ ಇದೆಯಾ…? ಮನ ಇದೆಯಾ…?
ಊಹೆಗೂ ನಿಲುಕದ್ದು. ನಿರುತ್ತರ ಮನಸ್ಸು.
ನನ್ನಾಕೆ, ಕಲ್ಪನೆಯ ಭಾವಗಳ ಭಾವ ಬಿಂದು….

ಚಿತ್ರ: ಅ೦ತರ್ಜಾಲ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: