ಹನಿಗವನ – ಮೌನ ಮತ್ತು ಬಯಕೆ

4 Jul

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

    ಮೌನ

ನನ್ನವಳೊ೦ದಿಗೆ ಗ೦ಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಹರಟಿ,
ಆದರೂ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಹುಡುಕಾಡಿ,
ನನ್ನದಲ್ಲದ ಮಾತಿಗೆ ನಾಲಗೆ ಕುಣಿದಾಡಿ,
ಮನದ ಅಭಿಲಾಷೆ ಪದಗಳಾಗಿ ಹೊರಬಾರದೆ
ಮನದಾಳದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ, ಕೊರಗುವ ವ್ಯಥೆ…

 ಬಯಕೆ

ನನ್ನಾಕೆಯ ಬಯಕೆಗೆಲ್ಲಿದೆ ಕೊನೆ.
ಮದುವೆಯ ಮು೦ಚೆ ಕೇಳುತಿದ್ದಳು ಸಿಹಿ ಮುತ್ತು, ಬಿಸಿ ಅಪ್ಪುಗೆ, ಪ್ರೇಮದ ಓಲೆ
ಈಗಲೂ ಬಯಕೆಯೆನೊ ಹಾಗೆ ಇದೆ,
ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅದೆ ಮುತ್ತು, ಹವಳ, ಕಿವಿಯ ಓಲೆ.

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಅ೦ತರ್ಜಾಲ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: