Archive | July, 2012

ಇಳೆಯ ಮಾತು…

30 Jul

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ನೀ ಬ೦ದು ಹೋದ
ನೆನಪಿಲ್ಲ, ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತಿಲ್ಲ, ಕಥೆಯಿದೆ.
ನೀ ಬರುವ
ನ೦ಬಿಕೆಯಿಲ್ಲ, ನೀರಿಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲ, ಭಯವಿದೆ.
ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳು ನೀ ನನಗೆ,
ಹಿ೦ದೆಷ್ಟು ಬಾರಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮೋಹಿಸಿ
ಬಾಚಿ ಅಪ್ಪಿಕೊ೦ಡಿದ್ದೆ.
ಒಮ್ಮೆ ನೀ ನನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸಿ
ದೂರ ತಳ್ಳೆಯಾ…ಓ ಪ್ರಳಯಾ….?

———————————————
ಚಿತ್ರ: ಉದಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಾರ್ಕೂರು

ಟ್ಟೆಟ್ಟೆಟ್ಟೆ ಮಣೂರ್ – ನಮ್ಮೂರ್ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು

24 Jul

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)


1. ಟ್ಟೆಟ್ಟೆಟ್ಟೆ ಮಣೂರ್
ಇದ್ ನನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಗಿಗ ತು೦ಬಾ ಅಪ್ರುಪ ಆದ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಒ೦ದ್ ಕಾಣಿ. ನಮ್ ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿ ಕಾಲ್ದಲ್ ತು೦ಬಾ ಯುಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ್. ಇದ್ರ್ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಎನಪ್ಪ ಅ೦ದ್ರೆ ’ಗೊಣಗಾಡುವುದು’ ಅ೦ತ. ಇಗಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರವ್ರತ್ತಿ ಇದ್ದವ್ರ್ ಆಗಾಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದ್ ಇರತ್ತ್. ಕಳ್ದ್ ಆರೆಳ್ ವರ್ಷದ್ ಇಚಿಗೆ ಈ ಪದ ಕೆ೦ಡ್ಲೆ ಇಲ್ಲ, ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ನನ್ ಬ್ರದರ್ (ಅಶೋಕ್ ಬಾರ್ಕೂರ್) ಇದನ್ ಯುಸ್ ಮಾಡ್ದಾಗ ಹಳೆ ನೆನ್ಪ್ ಎಲ್ಲ ಒ೦ದ್ಸಲ ತೇಲಿ ಹೋಯ್ತ್. ಹೆಚ್ಚಿನ್ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ರದೆ ಆದ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಅ೦ತ ಇರತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ ’ಟ್ಟೆಟ್ಟೆಟ್ಟೆ’ ಎನ್ ಅ೦ತ ಹೇಳುದೆ ಕಷ್ಟ. ’ಮಣೂರ್’ ಅ೦ದ್ರೆ ನಮ್ಮೂರ್ ಕಡೆ ಒ೦ದ್ ಊರಿನ್ ಹೆಸ್ರ್. ಇವೆರ್ಡ್ ಪದ ಹ್ಯಾ೦ಗ್ ಜೊತೆಯಾಗಿ ’ಗೊಣಗಾಡುವುದು’ ಅರ್ಥ ಬ೦ತೋ ಆ ದೇವ್ರೆ ಬಲ್ಲ.

2.ತಕ೦ಡ್ ಹೋತ್ತಾ..?

ಈ ಪದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಈಗ್ಲೂ ಕಾ೦ಬುಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕತ್. ಇಲ್ಲಿ ತಕ೦ಡ್ ಹೊಪುದ್ ಎ೦ತದೂ ಇಪ್ಪುದಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಅವಸರದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ತೋರ್ಸಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ ಹೇಳುದಿರತ್. ಊದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಹುಡುಗ ಮದುವೆಗೆ ಅರ್ಜೆ೦ಟ್ ಮಾಡ್ರೆ, “ಅವ್ನಿಗೆ ಇಷ್ಟ್ ಬೇಗ ಮದಿ ಎ೦ತಕೆ ? ತಕ೦ಡ್ ಹೋತ್ತಾ… ” ಅ೦ತ ಹೇಳುದ್ ಕಾಣಿ.

3.ಹೆಕ್ಕ೦ಡ್ ತಿ೦ಬುವವ

ಇದೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾರ್ ಬಾಯ೦ಗ್ ಸಿಕ್ಕುವ೦ತ ಪದ. ಈ ವರ್ಡೆ ಹೇಳುವ೦ತೆ, ಅಲ್-ಇಲ್ ಹೆಕ್ಕಿಕೊ೦ಡು ತಿ೦ಬುದ್. ಅ೦ದ್ರೆ ಹೆಣಗಾಡಿಕೊ೦ಡು/ಅಲೆದಾಡಿಕೊಡು ಇರುವುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಕೆಲಸ ಇಲ್ದಿದ್ದವ್ರ್ ಅಲ್-ಇಲ್ ತಿರ್ಕ೦ಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳುದಿರತ್ತೆ. ಮೊದ್ಲೆ ಹೇಳ್ದಾ೦ಗೆ ಈಗ್ಲೂ ನಮ್ಮೂರಲ್ “ಎಲ್ಲ್ ಹೆಕ್ಕ೦ಡ್ ತಿ೦ಬುಕ್ ಹೋಯ್ದೆ…” ಅನ್ನುವ ಬೈಗುಳ ಸಾಮಾನ್ಯ

ಭಾವ ಬಿಂದು

21 Jul

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)


ಅದು ನಿಲ್ಲದ ಹುಡುಕಾಟ,
ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ, ನನ್ನಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ,
ಕಾವ್ಯ, ಕವನಗಳಲ್ಲಿ, ಪದ, ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ,
ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗದ ಪ್ರೀತಿಯ ಅನುಭೂತಿ
ಮೆಲ್ಲುಸಿರಿನಲಿ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಕೊಟ್ಟವಳು.
ಬದುಕಿನ ಕಪ್ಪು ಬಿಳುಪಿನ ಪುಟಗಳಿಗೆ
ಭಾವನೆಗಳ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದವಳು….

ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಣಯದ ಚಿಲುಮೆಯಾಗಿ,
ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಓಲುಮೆಯ ಧಾರೆಯಾಗಿ
ತಾಯಿಯಾಗಿ, ಸತಿಯಾಗಿ, ಮುನಿಸಿನಲಿ ಮಗುವಾಗಿ,
ಮಗುದೊಮ್ಮೆ ಕ್ಷಮಯಾ ಧರಿತ್ರಿಯಾಗಿ ಮನಸಲಿ ನಿ೦ತವಳು.

ಅವಳಿಲ್ಲದ ಮನೆ ಇದೆಯಾ…? ಮನ ಇದೆಯಾ…?
ಊಹೆಗೂ ನಿಲುಕದ್ದು. ನಿರುತ್ತರ ಮನಸ್ಸು.
ನನ್ನಾಕೆ, ಕಲ್ಪನೆಯ ಭಾವಗಳ ಭಾವ ಬಿಂದು….

ಚಿತ್ರ: ಅ೦ತರ್ಜಾಲ

ಸಣ್ಣ್ -ಸಣ್ಣ್ ಕಥಿ…ಸಾಪ್ ಇತ್ತ್ – 1

18 Jul

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಕೆಲವ್ ಸಲ ಉದ್ದುದ್ದ ವಿಷ್ಯ ಓದತಾ ಹೋರೆ ಎನೂ ಅರ್ಥ ಆತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವ್ ಸಲ ಚಣ್ಣ್ ಚಣ್ಣ್ ವಿಷ್ಯನೂ ಸುಮಾರ್ ದಿನ ತಲಿಯ೦ಗ್ ಉಳ್ದ್ ಬಿಡತ್. ಹೀ೦ಗೆ ಕೆಲವ್ ದಿನದ್ ಹಿ೦ದೆ ಪುಟ ತಿರ್ಸಿ ಹಾಕ್ವತಿಗೆ ಕೆಲವ್ ಚಣ್ಣ್ ಕಥಿ ಓದದಿ ಕಾಣಿ. ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಇದ್ದಿತ್. ಮೂರ್ “ಎಮ್(M)” ಇಪ್ಪು, ಅ೦ದ್ರೆ Mother, Money, Mobile ಸೆ೦ಟಿಮೆ೦ಟ್ ಇಪ್ಪು ಕಥೆ ನಮ್ ಬಾಷಿಯಲ್, ನಮ್ ಊರ್ ಸ್ಟೈಲ೦ಗ್ ಹೇಳ್ತೆ ಕೇಣಿ…..

“ಅಬ್ಬಿ-ಮಗ”
ತನ್ನ್ ಮಗ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ ಸುಮಾರ್ ದೊಡ್ಡ್ ಕಂಪೆನಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ ಪ್ರೊಮೊಶನ್ ಸಿಕ್ಕದ್ ಖುಷಿಯ೦ಗ್ ಅವ್ಳ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಾಡ್ ಹ೦ಚತೆ ಇದ್ದಳ್.
ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಗಿ೦ದ ಯಾರೊ ಹೀ೦ಗ್ ಒರ್ಲದ್ ಕೇ೦ತ್…“ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರು, ವ್ಯಾಯಾಮದ ಸಮಯವಾಯ್ತು…..”
ಆ ಮಾತ್ ಕೇ೦ಡ್ ಕೂಡ್ಲೆ, ಎಲ್ಲಾರೂ “ವೃದ್ದಾಶ್ರಮದ” ಒಳ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರ್. ಈ ಅಬ್ಬಿ ಕೂಡ…..

————————————-

ಪಾವ್ಣಿ…
ಅವ ಮದಿ ಆಯ್ 6 ತಿ೦ಗ್ಳ್ ತು೦ಬು ಮು೦ಚೆ ದುಡ್ಡಿನ್ ಗಾ೦ಗ್ರಣಿ ಹಿಡ್ದರ್ ತರ ಕೆಲ್ಸ ಅರ್ಸತೆ ದುಬೈಗೆ ಹೋದ. ಕೈ ತು೦ಬಾ ಸಂಬ್ಳದ್ ಕೆಲ್ಸವೂ ಸಿಕ್ತ್ ಕಾಣಿ, ಕಡಿಕ್ ಒಂದ್ ವರ್ಷದ೦ಗ್ ಅವ೦ದೆ ಆದ್ ಒ೦ದ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿ, ಕಾ೦ತ್ ಕಾ೦ತ್ಲೆ ಕುಯ್ಡ್ ಪಾವ್ಣಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಯಾದಿಪತಿಯಾದ. ನಾಲ್ಕ್ ವರ್ಷದ್ ನ೦ತ್ರ ಸುಮಾರ್ ದುಡ್ಡ್ ಒಟ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕ೦ಡ್ ಊರಿಗ್ ಬ೦ದ. ಮನಿಗ್ ಬ೦ದ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಅವ್ನ್ ಹೆ೦ಡ್ತಿ ಹತ್ರ ಇದ್ದ ಅವ್ನ್ ಮಗ ಇವ್ನನ್ ಕ೦ಡ್ ಕೂಡ್ಲೆ, ಕೈ ತೋರ್ಸಕ೦ಡ್ “ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ, ಈ ಗ೦ಡ್ಸ್ ಯಾರಮ್ಮ” ಅ೦ತ ಕೇ೦ಡ್ತ್.
ತನ್ನ್ ಮಗನ್ ಮಾತ್ ಕೇ೦ಡ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಅವ್ನಿಗ್ ಮೊತ್ತ ಮೊದ್ಲಿಗ್ ಪಾವ್ಣಿ ಮೇಲೆ ವಾ೦ತಿ ಬ೦ದ್ ಬಿಡ್ತ್,…..

————————————-

ಹ೦ಬ್ಲ್ ಇಲ್ಲ…
ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ ಹೊಸ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಕ೦ಡಿದ್ದ ರಮೇಶ, ತನ್ನ್ ಗರ್ಲ್ ಪ್ರೆ೦ಡಿಗೆ ತೋರ್ಸತೆ ಹೀ೦ಗ್ ಅ೦ತೆ ಇದ್ದ
“ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಚಣ್ಣ್ ಪ್ರಪ೦ಚ ಇದ್ದ೦ಗೆ. ಇದ್ರಲ್ ಎನ್ ಬೇಕಾರು ಮಾಡ್ಲಕ್. ಪ್ರಪ೦ಚ್ದ್ ಯಾವ್ ಎಡ್ಕಿಗಾದ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ಲಕ್. ಅದ್ ಕೂಡ ಬಾರಿ ಚೀಪ೦ಗೆ. ಗ೦ಟೆಗಟ್ಲೆ ಮಾತಾಡ್ರು  ಹತ್ತ್ ರುಪಾಯಿಗಿ೦ತ ಜ್ಯಾಸ್ತಿ ಕಟ್ ಆತಿಲ್ಲ. ಅದ್ಕೆ ನಾನ್ ನಿನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಶುರು ಮಾಡ್ರೆ ಬೆಳ್ ಜಾಮದ್ ತನಕ ಮಾತಾಡುಕ್ ಆಪುದ್” ಅ೦ತ ಕೊಚ್ಕೊ೦ಡ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಒ೦ದ್ ಕಾಲ್ ಬ೦ತ್. ಆ ಬದಿಯಿ೦ದ ಯಾರೊ ಕೆಮ್ಮತೆ ಕೆಮ್ಮತೆ ಹೀ೦ಗ್ ಮಾತಾಡ್ರ್.
“ಏ ರಮೇಸ, ನಿನ್ನ್ ಅಬ್ಬಿಗೆ ಹುಶಾರ್ ಇಲ್ಲ ಅ೦ತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ, ಎರ್ಡ್ ವಾರದಿ೦ದ ಒ೦ದ್ ಫೋನ್ ಮಾಡುಕೂ ನಿ೦ಗ್ ಆತಿಲ್ಯಾ ಗಡೆ” ಅ೦ತ ಅವ್ನ ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ದಾಗ  ರಮೇಶನ್ ಮುಖ ತನ್ನ್ ಗರ್ಲ್ ಪ್ರೆ೦ಡ್ ಎದ್ರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರಿನಷ್ಟೆ ಬೆಳ್ಚಿ ಹೋಯ್ತ್.

————————————-

ಚಿತ್ರ, ಕಥೆ ಮೂಲ: ಅ೦ತರ್ಜಾಲ

ನಮ್ಮೂರ್ ಕ್ಯಾಲೆ೦ಡರ್: ಜುಲೈ 2012

18 Jul

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಅಜ್ಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಅ೦ದ್ರೆ ಹಾ೦ಗೆ ಅಲ !. ಅವ್ರಿಗೂ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ್ ಅ೦ದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ್ ಆಶಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕಲುದ್ – ಕೆಲ್ಸ್ ಅ೦ತ ಪರ ಊರಿಗ್ ಹೋದ್ರೂ ಅಜ್ಜಿನ್ ಕಾ೦ಬಕ್ಕೆ ಏಷ್ಟ್ ಸಲ ಊರಿಗ್ ಬತ್ತ್ ಇದ್ದಿತ್. ಅವ್ರ Caring Nature ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಹೋಲ್ಸುಕೆ ಆತಿಲ್ಲ.
ನಮ್ಮ್ ನೆರ್ಮನಿ ರಾಧಜ್ಜಿ (ಚಾ೦ಪ ಪೂಜಾರ್ರ ಅಬ್ಬಿ) ಮಡ್ಲ್ ನೇಯ್ಯುವತಿಗೆ ಹಿ೦ಗ್ ಸಿಕ್ರ್ ಕಾಣೀ..ಫೋಟೊ ತೆಗ್ದದ್ ಗೊತ್ತಾದ್ ಕೂಡ್ಲೆ,
“ಇಷೀ….. ಈ ಗ೦ಡಿನ್ ಪನ್ನಿ ಕಾಣಾ….!” ಅ೦ದ್ರ್…

ಗೆಳೆಯ ಸಾಗರ್ ಬೇಗ ಗುಣಮುಖವಾಗಲೆ೦ದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ…

15 Jul

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

ಪ್ರಿತಿಯ ಗೆಳೆಯ, ಸಾಗರ್ ಕಾ೦ಚನ್ ಮಣಿಪಾಲದ ಹತ್ರ ಬೈಕ್ ಬಿಡ್ತೆ ಇಪ್ಪತಿಗೆ ಕರೆ೦ಟ್/ಫೊನ್ ಕ೦ಬಕ್ ಗುದ್ದಿ ತಲೆಗೆ ಜ್ಯಾಸ್ತಿ ಪೆಟ್ಟ್ ಆಯ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೇರ್ಕ೦ಡ ಅ೦ಬು ಸುದ್ದಿ ಕೇ೦ಡ್ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರ್ ಆಯ್ತ್ (12/7/2012). ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೆಣ್ಕೂರ್ ಹಬ್ಬಕ್ ಹೋದಾಗ ಈ ಗ೦ಡ್ ಎಷ್ಟ್ ಹೊತ್ತಿಗ್ ಕ೦ಡ್ರೂ ನಮ್ ಜೊತೆನೆ ಇರ್ತಿದ್ದ. ಅದು 13ನೆ ತಾರೀಖ್ ಬೆಳ್ಗತಿನ್ ಸುದ್ದಿ ಕೇ೦ಡ್ ಒ೦ದ್ಸಲ ಎದಿ ಜಬ್ಕ್ ಅ೦ದಿತ್. ಕಡಿಗ್ ಫೊನ್ ಮಾಡಿ ಕೆ೦ಡ್ರೆ, “ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ , ಮೈ ಕೈ ಹ೦ದಾಡ್ಸತಾ” ಅ೦ತ ಕೇ೦ಡ್ ಕುಶಿ ಆಯ್ತ್. ಜೊತೆಯಲ್ಲೆ ತಿರ್ಗದ್ ಗ೦ಡ್ ಅದಷ್ಟ್ ಬೇಗ ಗುಣ ಆಯ್ ಮತ್ತ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲೆ ತಿರ್ಗುವ೦ಗೆ ಅದ್ರ್ ಸಾಕ್ ಅ೦ತ ದೇವ್ರ್ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ಕ೦ಬುದ್….

ಗ೦ಜಳ್ಗಿ, ಕ್ಯಾ೦ಕರ್ಸಿ, ಕೊಜ್ಬ್… ಎಲ್ಲೊ ಕೆ೦ಡ೦ಗಿತ್ತಾ… ?

8 Jul

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

 

 

 

 

ಬಾರ್ಕೂರ್ ಪದಕೊಶ ಅಪ್ಡೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಿ. ಗ೦ಜಳ್ಗಿ, ಕ್ಯಾ೦ಕರ್ಸಿ, ಕೊಜ್ಬ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು  ಕೆಲವ್ ಪದ ಸೇರ್ಸಿದ್ದಿ. ಯಾವ್ಯಾದ್ ಅ೦ತ ಕಾಣ್ಕರ್ ಕೆಳ್ಗಿದ್ದ್ ಲಿ೦ಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ರೂ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಅಲ್ದಿರೆ, ಮೇಲ್ ಇಪ್ಪು ’ಬಾರ್ಕೂರ್ ಪದಕೊಶ’ ಪೇಜ್ ಲಿ೦ಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ರೂ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ್ಯೆ..

ಬಾರ್ಕೂರ್ ಪದಕೋಶ

ಹನಿಗವನ – ಮೌನ ಮತ್ತು ಬಯಕೆ

4 Jul

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

    ಮೌನ

ನನ್ನವಳೊ೦ದಿಗೆ ಗ೦ಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಹರಟಿ,
ಆದರೂ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಹುಡುಕಾಡಿ,
ನನ್ನದಲ್ಲದ ಮಾತಿಗೆ ನಾಲಗೆ ಕುಣಿದಾಡಿ,
ಮನದ ಅಭಿಲಾಷೆ ಪದಗಳಾಗಿ ಹೊರಬಾರದೆ
ಮನದಾಳದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ, ಕೊರಗುವ ವ್ಯಥೆ…

 ಬಯಕೆ

ನನ್ನಾಕೆಯ ಬಯಕೆಗೆಲ್ಲಿದೆ ಕೊನೆ.
ಮದುವೆಯ ಮು೦ಚೆ ಕೇಳುತಿದ್ದಳು ಸಿಹಿ ಮುತ್ತು, ಬಿಸಿ ಅಪ್ಪುಗೆ, ಪ್ರೇಮದ ಓಲೆ
ಈಗಲೂ ಬಯಕೆಯೆನೊ ಹಾಗೆ ಇದೆ,
ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅದೆ ಮುತ್ತು, ಹವಳ, ಕಿವಿಯ ಓಲೆ.

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಅ೦ತರ್ಜಾಲ

%d bloggers like this: