Archive | April, 2011

ಗೆಳೆಯನಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು….

21 Apr

Posted by : Arun Barkur (ಅರುಣ್ ಬಾರ್ಕೂರು/ಬಾರಕೂರು)

Shashi

ಕೆಲ್ಸದ್ ಮೇಲೆ ಹೊರ್ ದೇಶಕ್ಕ್ ಹೊದ್ ನಮ್ ಗ೦ಡಿಗ್ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಇರ್ಲಿ.
ಆದಸ್ಟ್ ಬೇಗ್ ಎಲ್ಲಾ ಮುಗ್ಸಿ, ಇ೦ಡಿಯಕ್ ವಾಪಸ್ ಬಾ ಮರೆ…
ಒಬ್ನೆ ಹೊದವ್ನ್, ಒಬ್ನೆ ವಾಪಸ್ ಬಾ.. ಜೊಡಿಯಾಗ್ ಬರ್ ಬೇಡ…
ನಿನ್ಗಾಯ್ ನಾನ್ ಜ್ಯಾಸ್ತಿ ದಿನ ಕಾಯುಕೆ ಆತಿಲ್ಲ ಅಯ್ತಾ… ಯೆ೦ತಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ?

%d bloggers like this: